Omgevingsplan milieuthema’s

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Omgevingsplan milieuthema’s

Berghauser Pont Academy
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 7 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

7
Gemiddeld cijfer voor Omgevingsplan milieuthema’s
Gebaseerd op 1 ervaring Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstar_halfstar_border
Anoniem
7
Omgevingsplan milieuthema’s

"Het was een zeer leerzame cursus. De dagen waren echter door de grote hoeveelheid nieuwe informatie zeer intensief. Na een uur of 6 cursus kon ik geen nieuwe info meer opnemen. Wellicht dat door de 3 hele dagen op te delen in 6 halve dagen de kennisopname vergroot wordt en daarmee ook de effectiviteit van de cursus. " - 23-11-2020 15:05

"Het was een zeer leerzame cursus. De dagen waren echter door de grote hoeveelheid nieuwe informatie zeer intensief. Na een uur of 6 cursus k… alles lezen - 23-11-2020 15:05

Beste,

Dank voor de reactie,en fijn om te horen dat het een leerzame cursus was. Hopelijk kunnen wij je ook nog in de toekomst nog kunnen helpen met een cursus.

Met vriendelijke groet,
Berghauser Pont Academy

- 23-11-2020 15:05

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
21 nov. 2022 tot 28 nov. 2022
Toon rooster
event 21 november 2022, 09:30-16:45, Utrecht
event 23 november 2022, 09:30-16:45, Utrecht
event 28 november 2022, 09:30-16:45, Utrecht

Beschrijving

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

Geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem, water, externe veiligheid en natuur
 • Milieu in het omgevingsplan
 • 1 dag algemeen, 2 dagen thema’s
 • Overzicht en inzicht in thema’s: hoe werken die onder de Omgevingswet?
 • Alle hoofdlijnen zelf leren kennen
 • Tijdig je thema’s en belangen meenemen in het omgevingsplan
 • Volwaardig meedraaien bij bestuurlijke afwegingsruimte

Inhoud

Inleiding

Met de Omgevingswet in aankomst zijn veel gemeenten bezig met hun nieuwe omgevingsplan
Medewerkers die werken aan het nieuwe omgevingsplan krijgen bij de voorbereiding hiervan te maken met een veelheid aan thema’s: van milieu tot gezondheid tot natuur tot geluid, etc. Hoe gaat dit nu geregeld worden onder de Omgevingswet?

D…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Omgevingswet, Fiscaal recht, Financieel recht, Grondbeleid en Vastgoedrecht en Appartementsrecht.

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

Geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem, water, externe veiligheid en natuur
 • Milieu in het omgevingsplan
 • 1 dag algemeen, 2 dagen thema’s
 • Overzicht en inzicht in thema’s: hoe werken die onder de Omgevingswet?
 • Alle hoofdlijnen zelf leren kennen
 • Tijdig je thema’s en belangen meenemen in het omgevingsplan
 • Volwaardig meedraaien bij bestuurlijke afwegingsruimte

Inhoud

Inleiding

Met de Omgevingswet in aankomst zijn veel gemeenten bezig met hun nieuwe omgevingsplan
Medewerkers die werken aan het nieuwe omgevingsplan krijgen bij de voorbereiding hiervan te maken met een veelheid aan thema’s: van milieu tot gezondheid tot natuur tot geluid, etc. Hoe gaat dit nu geregeld worden onder de Omgevingswet?

Dit wordt een van de grootste veranderingen als gevolg van de Omgevingswet: hoe ga je als gemeente invulling geven aan de milieuregels in het omgevingsplan?


Je kunt niet overal specialist op worden, wel is het van groot belang om te weten wat er verandert bij de relevante milieuthema’s en welke mogelijkheden je als gemeente hebt. 

Dit betekent dus vooral overzicht en inzicht per thema.

Door de vorming van de omgevingsdiensten zijn de milieumedewerkers vaak fysiek ook op afstand komen te zitten, waardoor het handig is als gemeente ook zelf de hoofdlijnen van de milieuthema’s te kennen.

Inhoud en resultaat

Deze cursus zoomt in op de inbreng van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen in het ruimtelijke planproces bij het maken van het omgevingsplan:

 • inhoudelijke kennis bieden over de thema’s in de (milieu)regelgeving en waar die raken aan de ruimtelijke ordening en hun werking onder de Omgevingswet: wat is relevant en wat niet?
 • inzicht geven hoe je de onderzoeken verwerkt in je ruimtelijke onderbouwing en plantoelichting.

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

 • de thema’s volgens de nieuwe regels van de Omgevingswet verwerken in het omgevingsplan
 • niet louter belemmeringen opwerpen, maar vooral oplossingsgericht (mee)denken in de geest van de Omgevingswet
 • volwaardig meedraaien bij het vaststellen van de bestuurlijke afwegingsruimte


Opzet cursus
De cursus is opgebouwd uit twee blokken:

1. Algemeen kader: hoe wordt milieu en andere thema’s meegenomen in het omgevingsplan (dag 1)

2. Uitwerking van de 8 belangrijkste thema’s, met name vanuit milieu, maar ook natuur en water (dag 2 en 3). Per thema wordt u in 1,5 uur bijgepraat over de te verwachten wijzigingen en hoe je daar nu al op kunt anticiperen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders en juristen die nu betrokken zijn bij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen van omgevingsvergunningen en nu omgevingsplannen gaan opstellen en daarbij te maken krijgen met thema’s buiten de ruimtelijke ordening. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, maar ook bij omgevingsdiensten, provincies, adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenbureaus.

 

Programma


Dag 1: Milieu in het omgevingsplan – algemeen kader

Korte introductie Omgevingswet - Rein Bruinsma
 • Doelstellingen Omgevingswet
 • Inhoud en structuur wet
 • Instrumenten: rol van het omgevingsplan
 • Wat vinden we er eigenlijk van?

Omgevingswet: ruimte en milieu integreren

 • Systeemwijziging:
  • Van Activiteitenbesluit naar Besluit activiteiten leefomgeving
  • Instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving voor het omgevingsplan
  • De mogelijkheid voor gemeenten om zelf regels te stellen, of niet
 • De relatie met de bruidsschat
 • De afbakening van milieubelastende activiteiten

Omgevingsplan

 • (On)mogelijkheid van omgevingswaarden in het omgevingsplan
 • Instructieregels Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Rekening houden met omgevingswaarden en instructieregels
 • Vrije regelruimte gemeenten
 • Mengpaneel milieu
 • VNG casco

Systematiek milieuzonering nieuwe stijl

 • Nieuw principe bij toedeling bedrijfsmatige activiteiten
 • Bij functiescheiding én functiemenging
 • Verschillen met bedrijven en milieuzonering
 • Onderzoek, melding, vergunning
 • Wat doe je met cumulatie?

Gezondheid als nieuw elementFred Woudenberg, GGD Amsterdam

 • Welke plaats heeft gezondheid in de Omgevingswet?
 • Welke afwegingsruimte voor gezondheid krijgen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen?
 • Hoe kun je gezondheid opnemen in de instrumenten van de Omgevingswet?
 • Welke partijen kunnen een bijdrage leveren?
 • Welke ruimtelijke maatregelen leveren gezondheidswinst op?
 • Hoe kun je ruimtelijke maatregelen die gezondheidswinst opleveren borgen in de instrumenten?
 • Welke ervaringen zijn er landelijk opgedaan met gezondheid in Omgevingsplannen?
 • Wat zijn best practices?

Dag 2: Milieuthema’s

LuchtkwaliteitBerend Hoekstra
 • Waar zijn regels luchtkwaliteit te vinden in de Omgevingswet
 • Luchtkwaliteit en Besluit kwaliteit leefomgeving / instructieregels
 • Luchtkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingswaarden luchtkwaliteit
 • Aandachtsgebieden
 • Niet in betekenende mate
 • Beoordelingsregels milieubelastende activiteiten geur
 • Programma’s bij dreigende overschrijding en monitoring
 • Toetsen aan omgevingswaarden en beoordelingsregels omgevingsvergunningen 


Geurhinder
Berend Hoekstra 

 • Waar zijn geurregels te vinden in de Omgevingswet
 • Geur en Besluit kwaliteit leefomgeving / instructieregels
 • Geur en Besluit activiteiten leefomgeving
 • Geurgevoelige gebouwen en locaties
 • Aanvaardbaar geurniveau
 • Samenhang instrumenten
 • Specifieke regels voor immissies en afstanden
 • Bebouwingscontour geur
 • Gebiedsgericht geurbeleid en doorwerking in ruimtelijke plannen


Bodem —
Marieke Prins

 • Kwaliteit bodem speelt rol bij evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 • Zorgplicht
 • Aanvullingswet Bodem
 • Gebiedsgerichte afweging
 • Bodemonderzoek
 • Bodem in het omgevingsplan

Water -
Gert Dekker
 • Watertaken en verantwoordelijkheden 
 • Relatie waterschapsverordening en omgevingsplan 
 • Watertoets onder de Omgevingswet
 • Klimaatadaptie en klimaatadaptief bouwen en inrichten
 • Lozingen in de riolering, op of in de bodem en in het oppervlaktewater
 • Lozingsregels in de bruidsschat Omgevingswet 

Dag 3: Vervolg Milieuthema’s


Geluid en trillingen
Chris Weevers
 • Huidige regels geluid in Wm, Activiteitenbesluit en Wet geluidhinder
 • Nieuwe regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Instructieregels met betrekking tot geluid in Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Begrip geluidgevoelig in het Bkl
 • Standaardwaarden in Bkl
 • Geluidregels opnemen in omgevingsplan: lokaal maatwerk
 • Toetsing geluidniveaus
 • Geluidproductieplafonds
 • Zonering industrieterreinen
 • Specifieke regels trillingen

Externe veiligheidHenry Hiltjesdam
 • Milieubelastende activiteit (MBA)
 • Plaatsgebonden risico (afstanden)
 • Risicogebieden
 • Overige veiligheidsfstanden
 • Aandachtsgebieden
 • Aandachtsgebieden en groepsrisico
 • Te beschermen objecten
 • Verankering externe veiligheid in het omgevingsplan 

Natuur
Niels Jeurink
 • Wet natuurbescherming en Europese richtlijnen
 • Soortenbescherming
 • Gebiedsbescherming en PAS
 • Invulling in Aanvullingswet natuurbescherming
 • Doorwerking in omgevingsplan

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.


7
Gemiddeld cijfer voor Omgevingsplan milieuthema’s
Gebaseerd op 1 ervaring
starstarstarstar_halfstar_border
Anoniem
7
Omgevingsplan milieuthema’s

"Het was een zeer leerzame cursus. De dagen waren echter door de grote hoeveelheid nieuwe informatie zeer intensief. Na een uur of 6 cursus kon ik geen nieuwe info meer opnemen. Wellicht dat door de 3 hele dagen op te delen in 6 halve dagen de kennisopname vergroot wordt en daarmee ook de effectiviteit van de cursus. " - 23-11-2020 15:05

"Het was een zeer leerzame cursus. De dagen waren echter door de grote hoeveelheid nieuwe informatie zeer intensief. Na een uur of 6 cursus k… alles lezen - 23-11-2020 15:05

Beste,

Dank voor de reactie,en fijn om te horen dat het een leerzame cursus was. Hopelijk kunnen wij je ook nog in de toekomst nog kunnen helpen met een cursus.

Met vriendelijke groet,
Berghauser Pont Academy

- 23-11-2020 15:05

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)