Omgevingsrecht

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Omgevingsrecht

Berghauser Pont Academy
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 7 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
7 sep. 2022 tot 6 okt. 2022
Toon rooster
event 7 september 2022, 09:30-16:45, Utrecht
event 15 september 2022, 09:30-16:45, Utrecht
event 22 september 2022, 09:30-16:45, Utrecht
event 29 september 2022, 09:30-16:45, Utrecht
event 6 oktober 2022, 09:30-16:45, Utrecht

Beschrijving

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • Milieuwetgeving onder de Omgevingswet
 • RO-recht onder de Omgevingswet
 • Alle milieuthema’s aan bod
 • Overzicht over het omgevingsrecht


 

 

 

Inhoud

Inleiding

Het omgevingsrecht regelt de omgeving waarin wij leven. Het gaat over milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Een dynamisch rechtsgebied dat steeds verandert. Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De Leergang Omgevingsrecht gaat in op de juridische invulling en dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht, nu en onder de Omgevingswet.

Inhoud

Overheden en ondernemers zijn meestal nauw betrokken bij één of meerdere deelgebieden van het omgevingsrecht: het ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Omgevingsrecht, Omgevingswet, Milieurecht, Bodem & bodemsanering en Fiscaal recht.

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • Milieuwetgeving onder de Omgevingswet
 • RO-recht onder de Omgevingswet
 • Alle milieuthema’s aan bod
 • Overzicht over het omgevingsrecht


 

 

 

Inhoud

Inleiding

Het omgevingsrecht regelt de omgeving waarin wij leven. Het gaat over milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Een dynamisch rechtsgebied dat steeds verandert. Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De Leergang Omgevingsrecht gaat in op de juridische invulling en dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht, nu en onder de Omgevingswet.

Inhoud

Overheden en ondernemers zijn meestal nauw betrokken bij één of meerdere deelgebieden van het omgevingsrecht: het ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterbeheerrecht of natuurbeschermingsrecht. Vaak ontbreekt het overzicht. Hoe steekt de regulering van bedrijven en gebieden in elkaar? Wat zijn de belangrijkste milieu-, water- en natuurnormen? Hoe werken die door in het ruimtelijk bestuursrecht? Hoe ziet dit plaatje eruit als de Omgevingswet in werking treedt?

De Leergang Omgevingsrecht geeft samenhang tussen deze deelgebieden. We behandelen het omgevingsrecht nu en straks onder de Omgevingswet. Ten opzichte van de Basiscursus Omgevingsrecht is deze leergang een verbreding en verdieping. Je leert alles over de plaats van milieu-, waterbeheer-, natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in het omgevingsrecht. Ook behandelen we de systemen van regulering van inrichtingen en locaties volgens het huidige en toekomstige systeem. In de Leergang gaan we in op de relevante milieu-, water- en natuurnormen en hun juridische grondslag en de regeling van de milieueffectrapportage.

Doelgroep

De Leergang Omgevingsrecht is bestemd voor mensen die ­intensief te maken hebben met omgevingsrecht, maar die te weinig weten over bepaalde wetgeving op het gebied van ­milieu, water, natuurbescherming en ruimtelijke ordening. ­Zoals medewerkers omgevingsdiensten, beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij overheden. De Leergang is ook geschikt voor mensen uit het bedrijfsleven, zoals KAM-managers, adviseurs en advocaten.

Programma

Dag 1 – Huidige stelsel van het omgevingsrecht en doorkijkje naar de Omgevingswet

 • Huidige stelsel ruimtelijk ordeningsrecht (Wro en Wabo)
  • Inleiding
  • Structuurvisies
  • Algemene instructieregels en inpassingsplan
  • Bestemmingsplan (inhoud en procedure)
  • Flexibiliteit: uitwerking, wijziging en afwijking
  • Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken voor planologisch regime
  • Samenloopperikelen
 • Huidige stelsel milieurecht
  • Begrip 'inrichting'
  • Systeem van regulering (vergunning en/of algemene regels)
  • Bevoegd gezag
  • Aanvraag
  • Toetsing en beoordeling (relatie met andere dagen)
  • Gelding vergunning
  • Algemene regels (m.n. Activiteitenbesluit)
  • Opbouw en reikwijdte
  • Maatwerk en melding 

Dag 2 – Bouwen en milieu onder de Omgevingswet en milieueffectrapportage

 • Omgevingsplan
  • Reikwijdte omgevingsplan: wat kan je wel en niet regelen in een omgevingsplan?
  • Bevoegd gezag en procedure
  • Gebruiksmogelijkheden ( regels voor functies, activiteiten, gebieden)
  • Meerwaarde omgevingsplan ten opzichte van het huidige bestemmingsplan
  • Verhouding projectbesluit en omgevingsplan
  • Relatie provinciale  verordening en Rijksregelgeving met omgevingsplan
 • Milieuregelgeving onder de Omgevingswet
  • Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)
  • Veranderingen BAL t.o.v. het Activiteitenbesluit
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) 
 • Milieueffectrapportage
  • Doel m.e.r.
  • Werkingssfeer m.e.r.-regelgeving
  • Plan-m.e.r. (twee soorten)
  • Besluit-m.e.r. 
  • Formele (besluit)m.e.r.-beoordeling
  • Informele/vormvrije (besluit-)m.e.r.-beoordeling
  • Inhoud MER
  • M.e.r. en MER in de Omgevingswet 

Dag 3 – Milieuthema’s: geluid, afvalstoffen en externe veiligheid

 • Geluidhinder en trillingen
  • Ndeerlandse wetgeving
  • Begrippen en geluidsnormering
  • (GEzoneerde) industrieterreinen en bedrijventerreinen
  • Praktijkcasus
  • Geluid in de Omgevingswet
  • Trillingen 
 • Luchtkwaliteit 
  • Europees kader
  • Nederlandse wetgeving
  • Overzicht van de huidige wetssystematiek
  • Procedures, inclusief een handzaam stappenplan
  • Jurisprudentie
  • Praktijkcasus
  • Luchtkwaliteit in de Omgevingswet 
 • Externe veiligheid
  • Risicobenadering en effectbenadering
  • Bevi en Revi
  • Overige relevante besluiten en regelingen
  • Praktijkcasus
  • Externe veiligheid in de Omgevingswet 

Dag 4 – Milieuthema’s: luchtkwaliteit, duurzame energie en bodem

 • Afvalstoffenbeheer
  • Hoofdstuk Afvalstoffen in de Wet milieubeheer
  • Europese invalshoeken (EVOA)
  • Begrip afvalstoffen en -beheer
  • Vergunningverlening afvalstoffen
  • Afvalstoffen in de Omgevingswet
 • Duurzame energie
  • Duurzaamheid en klimaatverandering
  • Europees Kader
  • Nationale energiewet- en regelgeving
  • Ruimtelijk karakter van energie
  • Duurzame energie in de Omgevingswet 
 • Bodem
  •  Hoofdlijnen Wet bodembescherming
  • Bodembescherming in overige wet- en regelgeving
  • Procedures
  • Jurisprudentie
  • Sanering
  • Bodem in de Omgevingswet 

Dag 5 – Water- en Natuurthema’s en – normen

 • Waterbeheer
  • Europees Kader
  •  Hoofdlijnen van de Waterwet
  • Onderscheid directe en indirecte lozingen
  • Watervergunning voor lozingen
  • Afvalwater in de Wm (Activiteitenbesluit)
  • Overige handelingen met (grond)water
  • Water in de Omgevingswet 
 • Natuurbescherming
  •  Europees Kader
  • Wet natuurbescherming
  • Gebiedenbescherming
  • Soortenbescherming
  • Natuur in de Omgevingswet 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Boek Omgevingsrecht van Eurpa Law Publishing
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)