Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier

Berghauser Pont Academy
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,9 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 7,9 (uit 15 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeAmersfoort
18 sep. 2024 tot 11 dec. 2024
Toon rooster
event 18 september 2024, 09:30-16:45, Amersfoort
event 2 oktober 2024, 09:30-16:45, Amersfoort
event 17 oktober 2024, 09:30-16:45, Amersfoort
event 7 november 2024, 09:30-16:45, Amersfoort
event 20 november 2024, 09:30-16:45, Amersfoort
event 4 december 2024, 09:30-16:45, Amersfoort
event 11 december 2024, 10:30-16:45, Amersfoort

Beschrijving

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • 7-daagse leergang met een mix van kennis, kunde en vaardigheden
 • Integriteit en dilemma’s
 • De Gemeentewet in de praktijk
 • Advisering en coaching
 • Politieke besluitvorming
 • Besluitvormingsmodellen
 • Planning en control op de griffie
 • Vernieuwing en innovatie op de griffie
 • Advisering van raadsleden
 • Wissel kennis uit met uw collega raadadviseurs/plaatsvervangend griffiers
 • De leergang wordt afgesloten met een gezamenlijk diner

Inhoud

Aanleiding

Een raadsadviseur is een duizendpoot, moet veel bordjes draaiend houden en een wezenlijke bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de gemeenteraad en de door de raad ingestelde commissies en andere overlegplatforms. Hij/zij vervangt de griffier …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Griffier, Gemeente, Omgevingswet, Bemiddelingsvaardigheden en Mediation.

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • 7-daagse leergang met een mix van kennis, kunde en vaardigheden
 • Integriteit en dilemma’s
 • De Gemeentewet in de praktijk
 • Advisering en coaching
 • Politieke besluitvorming
 • Besluitvormingsmodellen
 • Planning en control op de griffie
 • Vernieuwing en innovatie op de griffie
 • Advisering van raadsleden
 • Wissel kennis uit met uw collega raadadviseurs/plaatsvervangend griffiers
 • De leergang wordt afgesloten met een gezamenlijk diner

Inhoud

Aanleiding

Een raadsadviseur is een duizendpoot, moet veel bordjes draaiend houden en een wezenlijke bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de gemeenteraad en de door de raad ingestelde commissies en andere overlegplatforms. Hij/zij vervangt de griffier bij diens afwezigheid. Dit alles vraagt veel van de betrokken persoon, in kennis, kunde, vaardigheden en op passende wijze 'stevig in de schoenen staan'.

Inhoud en resultaat

Deze leergang biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden. Het volgen van deze leergang is enerzijds een verrijking voor de deelnemer maar stelt hem/haar anderzijds in staat om op passende en verantwoorden wijze invulling te geven aan de functie van raadsadviseur / plaatsvervangend griffier.

Doelgroep

Deze leergang is ontwikkeld voor raadsadviseurs en plaatsvervangende griffiers. Maar is ook geschikt voor degene die de functie van griffier overwegen of nog niet zo lang griffier zijn.


 

Programma

Dag 1: Kennismakingsdag — 09:30 - 16:30 uur
Docenten: Olaf Schuwer en Dieuwke de Boer

Ochtend

 • Kennismaking met medecursisten
 • Eventuele specifieke leerwensen bespreken
 • Discussie aan de hand van cursisten ingebrachte vragen/leerpunten
 • Eerste kennismaking met de Gemeentewet
 • De juridische dimensie van dit begrip integriteit

Middag
In de middag bespreken we integriteit en dilemma’s. Bij de griffie werk je immers niet alleen als ambtenaar maar moet je naast je eigen integriteitregels ook weten welke integriteitregels er zijn voor bestuurders. Zo bespreken we de visie en kennis van het begrip integriteit, bewustwording (en de complexiteit) van een integriteitvraagstuk, maar ook of je zelfstandig een moreel oordeel kunt vellen binnen de gegevens van de politieke arena waarin jij werkzaam bent en wat de valkuilen en risico’s zijn binnen het werkveld
Opdracht: om iedereen al voor de eerste lesdag te activeren vragen we de cursisten een actueel vraagstuk mee te nemen dat van belang is op de griffie.

Dag 2: Gemeenterecht in de griffiepraktijk — 09.30 - 16.30 uur
Docenten: Olaf Schuwer en Johan Kok

Het werk van de gemeenteraad en daarmee ook van de griffie wordt in formele zin omgrensd door de Gemeentewet, en het daarop gebaseerde Reglement van Orde. Griffie en griffier zijn het (juridisch) kenniscentrum van raad, raadslid en raadsvoorzitter. Dit trekt een zware wissel op betrokkenen. Onjuiste toepassing van een wetsartikel in een concrete vergadersituatie van raad en commissie kan verstrekkende gevolgen hebben. Actuele en praktische kennis van de Gemeentewet is onmisbaar.

Ochtend: basis en actualiteiten gemeenterecht
Elke cursist heeft voorafgaand aan de leergang een E-cursus Gemeenterecht, samengesteld door Olaf Schuwer, gekregen, waarin via 10 lessen de basis van het gemeenterecht wordt opgedaan. Op de ochtend gaan we op openstaande vragen in, gaan we verder verdiepen met een aantal thema’s en worden actualiteiten besproken. Tijdens deze dag gaan we vanuit herkenbare en actuele praktijksituaties op zoek naar de (Gemeente)wet achter het raadswerk. En we verkennen waar de Gemeentewet “naar de letter” moet worden uitgevoerd, maar aan de andere kant ook waar de gemeente het gas een beetje los kan laten.

Middag: verdieping gemeenterecht
Hier gaan we in op de instrumenten voor raadsleden uit de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de raad: budgetrecht, initiatiefrecht, indienen van amendementen, indienen van moties, recht van interpellatie, vragenrecht, inlichtingenplicht van het college, recht van onderzoek, recht op individuele ambtelijke bijstand. Verder komt openbaar en geheim aan de orde en de Rekenkamer en de controlerende taak van de raad

Dag 3: Participatie op de griffie — 09.30 - 16.30 uur
Docent:  Pascale Georgopoulo

Ochtend: participatie
Doel van deze ochtend is meer kennis van en grip op participatie (en innovatie) te krijgen en dit toe passen binnen het werkveld van de griffie. De laatste jaren heeft participatie een steeds prominentere rol gekregen binnen het openbaar bestuur; van participatiesamenleving en participatie in het Sociaal Domein naar participatie binnen het Ruimtelijke Domein. Maar wat is participatie eigenlijk? Hoe heeft het zich ontwikkeld? Wat betekent het voor de rol van de gemeenteraden? Wat moeten we er als griffie mee? Ter voorbereiding op deze dag worden de deelnemers gevraagd hun ervaringen en voorbeelden met participatie op papier te zetten.

Middag: oefenen
In de middag nemen we vast een voorschot op de dag Adviseren en coachen. In twee groepjes worden al een aantal thema’s bij de kop gepakt.

Dag 4: Adviseren en coachen — 09.30 - 16.30 uur
Docenten : Dieuwke de Boer en Paul van Ruitenbeek en Carole van Ruitenbeek

Deze dag staat in het teken van advisering en coaching. Na een eerste start de vorige middag bespreken we wat er komt kijken bij de advisering van raadsleden. Advisering is een breed begrip; het kan betrekking hebben op het schrijven van moties, amendementen of initiatiefvoorstellen. Maar het kan ook betrekking hebben op de werkwijze van raads- of commissieleden in de diverse rollen. We bespreken hoe jij je kunt opstellen als adviseur en hoe je samen met een raads- of commissielid een goed resultaat kunt bereiken.  

Dag 5:  Planning en  control — 09:30 - 16.30 uur
Docent: Henk Boshove

Gemeenteraad en Provinciale Staten richten zich steeds meer op inhoud en kwaliteit van planning en control. Raad, Staten en vooral Auditcommissies pakken de handschoen nu op. Ze wensen meer grip op begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslag en jaarrekening en hebben behoefte aan betere inhoudelijke kennis, als Raad/PS of als Auditcommissie.
Deze onderwerpen komen daarbij aan bod: grip op relevante (bestuurlijke) Planning & Control documenten, bestaande stuurmogelijkheden in planning & control (beter) benutten, actuele ontwikkelingen, stuurmogelijkheden in de Paragrafen kennen en benutten, (door)ontwikkeling werkwijze Auditcommissie, samenwerking met/ inzet van Bedrijfsvoering/Concern control, aansturing en inzet Accountant voor Raad/Staten/Auditcommissie 

Dag 6: Politieke besluitvorming en AVG en Woo — 09.30 - 16.30 uur
Docenten: Olaf Schuwer en Jacco Beks
 

Ochtend: politieke besluitvorming
In de ochtend zoomen we in op de verschillende besluitvormingsmodellen, bezien vanuit de Gemeentewet. Elke gemeenteraad (Provinciale Staten) heeft een besluitvormingstraject dat opgezet is vanuit beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB)-model. De politieke cultuur maakt dat het besluitvormingsmodel niet hetzelfde is georganiseerd. Maar ook dat het model steeds verandering behoeft. Waarom eigenlijk? Naast een politieke dimensie, heeft een vergadermodel ook een aantal juridische aandachtspunten. Deze worden ’s morgens tegen het licht gehouden. We bespreken de mogelijkheden die de wet  biedt maar staan ook stil bij de beperkingen.

Middag: kernelementen van openbaarheid en bescherming van privacy
De wet open overheid brengt met zich dat alle schriftelijke overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Voor de gemeenteraad geldt bovendien dat hij in het openbaar vergadert.
Tegelijkertijd is er wetgeving – met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als basis – die de privacy van mensen beschermt. In dit onderdeel van de leergang staan we stil bij de kernelementen van openbaarheid (Wet open overheid en Gemeentewet) en van de regels rondom de bescherming van privacy (AVG). Specifiek bekijken we, hoe moet worden omgegaan met situaties waarin beide belangen – het belang van openbaarheid en het belang van privacybescherming – met elkaar in botsing dreigen te komen.

Dag 7: Samenvatting van de leergang en praktijkcasus — 10.30 - 16.30 uur (met aansluitend diner)
Docent: Paul van Ruitenbeek

Het programma van de laatste dag van de leergang bestaat uit een samenvatting van de theorie die is gedoceerd. Nadat Paul de theorie in vogelvlucht heeft besproken zal een uitgebreide casus worden behandeld. De casus zal in groepjes worden uitgewerkt. In de middag zal de casus plenair worden besproken. De dag en leergang wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.


Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Boek Gemeenterecht in de praktijk

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
 • Vraag informatie aan over deze cursus. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
 • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Griffier.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)