Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

Berghauser Pont Academy
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,6 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 7,6 (uit 16 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
5 nov. 2024 tot 21 jan. 2025
Toon rooster
event 5 november 2024, 09:30-16:30, Utrecht
event 19 november 2024, 09:30-16:30, Utrecht
event 3 december 2024, 09:30-16:30, Utrecht
event 17 december 2024, 09:30-16:30, Utrecht
event 7 januari 2025, 09:30-16:30, Utrecht
event 21 januari 2025, 09:30-16:30, Utrecht

Beschrijving

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten
 • Recente trends bij gebiedsontwikkeling
 • Beheren en sturen van programma’s en projecten
 • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Hoog gewaardeerd

Heeft u vragen over deze leergang of wilt u een optie nemen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Kristian Koster via kristian@berghauserpont.nl of 06-23152794.  

      

In samenwerking met:

 

Stichting Orbiters is een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

Inhoud

Inleiding

De wereld van stedelijke ontwikkeling en daarmee gebiedsontwikkeling verandert voortdurend. Ontwikkelingen zoals de wooncrisis …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Gebiedsonwikkeling, Juridische Aspecten I/II, Microsoft OneNote, Skype en Projectmanagement.

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten
 • Recente trends bij gebiedsontwikkeling
 • Beheren en sturen van programma’s en projecten
 • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Hoog gewaardeerd

Heeft u vragen over deze leergang of wilt u een optie nemen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Kristian Koster via kristian@berghauserpont.nl of 06-23152794.  

      

In samenwerking met:

 

Stichting Orbiters is een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

Inhoud

Inleiding

De wereld van stedelijke ontwikkeling en daarmee gebiedsontwikkeling verandert voortdurend. Ontwikkelingen zoals de wooncrisis laten hebben grote gevolgen voor vastgoed, duurzaamheid en veiligheid. Ook de maatschappij verandert. Op veel plekken is het daarom de vraag hoe we in deze omstandigheden komen tot een succesvolle planontwikkeling. Er zijn voortdurend nieuwe accenten te plaatsen op het gebied van ruimtelijke ordening, kantoren- en woningmarkt, binnenstedelijk bouwen, duurzaamheid en inclusieve steden. Dit alles raakt gebiedsontwikkeling.  

Inhoud

Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties dienen zich voortdurend te herpositioneren en zijn continu bezig hun visie en werkwijze te herzien. Hierover gaat de leergang “Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling”. In 6 dagen, 12 dagdelen wordt ingegaan op die meest recente ontwikkelingen in de meest brede zin van gebiedsontwikkeling.
De leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten en gebiedsprogramma’s. Vanaf 2013 zijn er inmiddels al 17 edities van deze leergang succesvol gestart. U leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie. De leergang sluit aan op de Orbiters/Pont leergang “Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling”. In de leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling gaan we in op bedrijfseconomische oplossingen:

 • Inzicht in recente trends op het gebied van gebiedsontwikkeling
 • Rol vastgoed in gebiedsontwikkeling
 • Regie in het beheren en sturen van projecten

Herijken en vinden van oplossingen

 • Mobiliseren van investeringen
 • Conceptontwikkeling
 • Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Aan het eind van de leergang weet je hoe je inhoudelijk en procesmatig om gaat met gebiedsontwikkeling. Alle aspecten van gebiedsontwikkeling komen in de leergang aan de orde. Op die manier kun je met de opgedane kennis participeren, beoordelen en een inbreng leveren aan de financiële onderbouwing van complexe (gebieds- en project-) ontwikkelingen in middelgrote en grote steden, regionale gebieden en op provinciaal niveau. Aan het einde van de leergang krijgt u een certificaat van deelname uitgereikt. Er is geen examen. 

Doelgroep

Deze leergang is op post-hbo-niveau en vereist minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling en/of planeconomie. De leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, corporaties, rijk, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling. Zoals projectleiders en (gebieds-) ontwikkelaars, medewerkers en juristen grondzaken, planeconomen, vastgoedeconomen, juristen en all round adviseurs. 

Programma

Dagdeel 1: De nieuwe realiteit van de Stedelijke Ontwikkeling
Coördinator en docent: Max Jeleniewski (Orbiters, Staedion)

Inhoud:

 • Kennismaken met coördinerend docent en deelnemers
 • Inventariseren van individuele leerdoelen
 • Een overzicht en introductie van de cursus verschaffen
 • Een beeld geven van de verschillende perioden van stedelijke ontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog
 • De huidige crisis staat centraal. Oplossingsmogelijkheden worden verkend
 • Introductie programma

Leerdoelen:

 • Introductie leergang
 • Inzicht krijgen in het begrippenkader van stedelijke ontwikkeling
 • Inzicht verkrijgen in de verschillende perioden van stedelijke ontwikkeling
 • De veranderingen begrijpen van de veranderende rollen van de stakeholders en shareholders

Dagdeel 2: Conceptontwikkeling
Docent: PM

Inhoud:

 • Hoe kunnen we een gebiedsontwikkeling opzetten
 • Wat is daarvoor nodig
 • Welke concepten liggen aan een gebiedsontwikkeling ten grondslag
 • Welke voorbeelden hebben we?

Dagdeel 3: Vastgoed in gebiedsontwikkeling
Docent: Klaas Bosma (Reasult)

Inhoud:

 • Financieel effect van tijd (nominaal versus reëel)
 • Rendement: BAR, NAR, IRR, WACC
 • Vastgoedexploitatie in breder perspectief: VEX
 • Gebruikers/stakeholders van een vastgoedexploitatie
 • Parkeergarages
 • Kengetallen vastgoedexploitatie
 • Exit-waarde in de exploitatieperiode
 • Residuele grondwaarde

Leerdoelen:

 • Inzicht bieden in methoden om vastgoed (privaat en maatschappelijk) in te zetten in gebiedsontwikkeling
 • Het kunnen opstellen van financiële investeringsanalyses (businesscases)
 • Vastgoedexploitatie (VEX) kunnen opstellen en beoordelen
 • Inzicht geven in de effecten van een VEX op een gebiedsontwikkeling

Dagdeel 4: Omgaan met een businesscase
Docent: Bram van Uden (gemeente Utrecht)

Inhoud:

 • Definitie van de businesscase
 • Wat is een BEX (bedrijfsexploitatie)
 • Verschil tussen business model en business case
 • De wijze waarop een business case tot stand komt
 • De rekentechniek achter een “complete” business case (bedrijfsexploitatie op hoofdlijnen)

Leerdoelen:

 • Inzicht in de business case benadering (aanpak)
 • Het kunnen beoordelen van een business case
 • Bedrijfsexploitatie (BEX) kunnen opstellen en beoordelen

Dagdeel 5: Gebiedsontwikkeling in breed perspectief
Docent: PM

Inhoud:

 • Inzicht in complexiteit van grote gebiedsontwikkeling
 • Inzicht in samenhang tussen inhoud en proces
 • Kennis van methoden om gebiedsopgaven integraal (ruimte-financiën-markt) anders aan te pakken

Leerdoelen:

 • Inzicht geven in de mogelijkheden om gebiedsontwikkeling over een periode van 15 -25 jaar te kunnen continueren
 • Vaardigheid op doen om snel probleemanalyse van gebiedsopgave te maken

Dagdeel 6: Financiering van gebiedsontwikkeling; de Metromix
Docent: Chantal Robbe (Orbiters/Stadkwadraat)

Inhoud:

 • Introductie van de MetroMix
 • Een overzicht van innovatie- en andere ontwikkelstrategieën met betrekking tot financiën
 • Praktijkcasussen

Leerdoelen:

 • Inzicht in innovatie en andere ontwikkelstrategieën met betrekking tot financiën van de gebiedsontwikkeling

Dagdeel 7: Spelers in gebiedsontwikkeling
Docent: Damo Holt (Rebel Group)

Inhoud:

 • Rol van spelers in de gebiedsontwikkeling
  • Ontwikkelaars
  • Beleggers
  • Lagere en hogere overheden
  • Woningcorporaties
  • ECB
 • De opkomst van coöperaties en CPO
 • Het belang van waarde creatie en value capturing
 • Hoe creëren we waardecreatie

Leerdoelen:

 • Inzicht in de (veranderde) rollen van verschillende stakeholders in gebiedsontwikkeling
 • Inzicht in de begrippen waardecreatie en value capturing

Dagdeel 8: Excursie
Nader te bepalen

Dagdeel 9: Financieel dealmaking/kostenverhaal
Docent: PM

Inhoud:

 • Hoe werkt kostenverhaal?
 • Nieuwe toepassingen in gebiedsontwikkeling
 • Hoe worden financiële deals gemaakt in gebiedsontwikkeling

Dagdeel 10: Omgevingswet en gebiedsontwikkeling
Docent: Erika Samuels Brusse-van der Linden (HBR Advocaten)

Inhoud:

 • Laatste stand van zaken met betrekking tot de Omgevingswet
 • Gevolgen van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

Leerdoelen:

 • Inzicht krijgen in gevolgen van de introductie van de Omgevingswet

Dagdeel 11: Gebiedsontwikkeling in de praktijk
Docent: Jelmer Blom (Urban Reality)

Inhoud:

 • Praktijkcasussen van gebiedsontwikkeling naar verschillende grootten
 • Laatste ontwikkelingen mbt gemeentelijk grondbeleid bij gebiedsontwikkeling
 • Rollen van diverse stakeholders bij gebiedsontwikkeling

Leerdoelen:

 • Inzicht in de ontwikkelingen met betrekking tot de relatie gemeentelijk grondbeleid en gebiedsontwikkeling
 • Tools aanreiken die ‘tijdsbestendig’ zijn voor toekomstige gebiedsontwikkeling

Dagdeel 12: Juridische essenties en afsluiting
Docenten: Ines Keetell (Orbiters) en Max Jeleniewski (Orbiters)

Inhoud:

 • Welke rolverdeling speelt er tussen privaat en publiek recht en waarom
 • Algemene randvoorwaarden ontleend aan ruimtelijk/stedelijk programmeren en economisch uitvoerbaarheid
 • Het ontbinden van contracten, omgaan met onvoorziene omstandigheden en gewijzigde marktcondities

Leerdoelen:

 • Inzicht in de verschillende juridische instrumenten bij gebiedsontwikkeling
 • Het kunnen onderscheiden van verschillende typen organisch ontwikkelen

Afsluiting en evaluatie

Materiaal

 •  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)