Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,4 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 8,4 (uit 5 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
18 nov. 2021 tot 25 nov. 2021
Toon rooster
event 18 november 2021, 09:30-16:45, Utrecht
event 25 november 2021, 09:30-16:45, Utrecht

Beschrijving

 • Van tijdelijk naar volwaardig omgevingsplan
 • Juridische invalshoek: wat zijn de regels en wat mag?
 • Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie
 • Opnemen van milieunormen en gebruiksruimte
 • Wat te doen met afwijkingen?
 • Hoe te handelen in de overgangsfase?
 • Niet alleen voor gemeenten, ook voor projectontwikkelaars en adviseurs

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inhoud

Inleiding

Het omgevingsplan is het belangrijkste kerninstrument van de Omgevingswet. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet – gepland op 1…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Omgevingswet, Fiscaal recht, Financieel recht, Grondbeleid en Juridisch advies.

 • Van tijdelijk naar volwaardig omgevingsplan
 • Juridische invalshoek: wat zijn de regels en wat mag?
 • Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie
 • Opnemen van milieunormen en gebruiksruimte
 • Wat te doen met afwijkingen?
 • Hoe te handelen in de overgangsfase?
 • Niet alleen voor gemeenten, ook voor projectontwikkelaars en adviseurs

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inhoud

Inleiding

Het omgevingsplan is het belangrijkste kerninstrument van de Omgevingswet. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet – gepland op 1 januari 2022 – worden alle bestaande bestemmingsplannen aangemerkt als omgevingsplan. Daarin worden ook rijksregels uit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit opgenomen, de zogenaamde bruidsschat. Daarmee beschikken alle gemeenten onder de Omgevingswet van rechtswege over één (tijdelijk) omgevingsplan voor de hele gemeente.

Bij het opstellen van een omgevingsplan staat een gemeente voor een groot aantal beleidskeuzes zoals:

 • Moeten er regels worden gesteld voor activiteiten?
 • Is de activiteit direct toegestaan of moet er een vergunning- of meldingsplicht gelden?
 • Gelden de regels voor het hele grondgebied?

Hoe gaat dit in de praktijk ingevuld worden?

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt bekeken hoe dat (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke aspecten van belang zijn bij het omzetten naar een echt omgevingsplan.
Alle juridische aspecten van het omgevingsplan komen daarbij aan de orde:

 • Wat zijn de verschillen met het huidige bestemmingsplan,
 • Welke regels en onderwerpen komen er in het omgevingsplan, en
 • Welke aspecten zijn van belang bij de omzetting naar een echt omgevingsplan?

Zo krijgt een omgevingsplan meer het karakter van een verordening en biedt dit meer mogelijkheden voor globaler bestemmen en uitnodigingsplanologie.

In het omgevingsplan worden ook milieunormen opgenomen. De normen voor bijvoorbeeld geluid en geur worden niet langer meer in het milieuspoor geregeld, zoals nu in het Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning milieu, maar direct in het omgevingsplan. De concrete milieubelasting van een (bedrijfs)activiteit is bepalend of die activiteit op een bepaalde locatie past. Hierdoor is voor een burger, projectontwikkelaar of adviseur direct zichtbaar of een ontwikkeling kan worden gerealiseerd. De gebruiksruimte wordt toegelicht aan de hand van het aspect geluid. Hierbij komt ook de mogelijkheid voor het verlenen van een vergunning voor afwijking van het omgevingsplan aan de orde.

Een ander belangrijk onderwerp is de overgang van een tijdelijk naar een volwaardig omgevingsplan. De gemeente moet alle regels uit bestemmingsplannen en lokale verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving stapsgewijs gaan verhuizen naar één gebiedsdekkend omgevingsplan. Maar wat doe je in overgangsfase? Hoe handel je dan?

De wetgever noemt dit niet voor niets de grootste uitdaging voor de gemeenten onder de Omgevingswet.

Doelgroep

Deze cursus is enerzijds bestemd voor planjuristen en bestuursrechtjuristen en betrokken beleidsmedewerkers van overheden (met name gemeenten) en anderzijds voor de markt: projectontwikkelaars, adviesbureaus, advocaten, etc.

Programma

Dag 1

Ochtend

 • Korte inleiding Omgevingswet, kerninstrumenten en stand van zaken
 • Situatie bij inwerkingtreding Omgevingswet, tijdelijk omgevingsplan
 • Verschillen tussen een bestemmingsplan en een omgevingsplan (verordening)
 • Inhoud Omgevingsplan, verruimde reikwijdte omgevingsplan t.o.v. bestemmingsplan
 • Inhoud bruidsschat
 • Gemeentelijke verordeningen
 • Regels over activiteiten en functies locaties
 • Uitnodigingsplanologie, mogelijkheid van globale bestemmingen
 • Open normen met wetsinterpreterende beleidsregels
 • Doorschuiven onderzoeksverplichtingen naar vergunning voor project

Middag

 • Doorkijk naar inhoud omgevingsplannen aan de hand van bestemmingsplanen met verbrede reikwijdte op grond van de Crisis- en herstelwet; de proeftuin voor de Omgevingswet en uitspraken daarover van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Ge- en verbodsbepalingen, algemene regels, meldingsplichten, vergunningplichten en maatwerkvoorschriften (bijv. voor milieubelastende activiteiten of energiebesparende maatregelen)
 • Actualiseringsplicht?
 • Hoe werkt het overgangsrecht omgevingsplan?

Dag 2

Ochtend

 • Bevoegd gezag en delegatiemogelijkheid
 • Procedure omgevingsplan en voorbereidingsbesluit
 • Participatie
 • Wijzigingsmogelijkheden en uitwerkingsverplichtingen?
 • Afwijken omgevingsplan door omgevingsvergunning of partiele wijziging omgevingsplan

Middag

 • Gebruiksruimte in het omgevingsplan
  • bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan
  • geluid, trilling, externe veiligheid en geur
  • mengpaneel
  • uitwerken instructieregels voor geluid van activiteiten t.o.v. te beschermen objecten
  • geluid wegen, spoorwegen en industrieterreinen
  • geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden
 • Stapsgewijs van bestemmingsplan naar omgevingsplan
  • tijdelijk omgevingsplan: bestemmingsplan + bruidsschat
  • volwaardig omgevingsplan: bestemmingsplan + bruidsschat + gemeentelijke verordeningen

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)