20 Gezondheidszorg en welzijn beroepsgroepen

Alternatieve genezers

Hieronder vallen Homeopaat, Hypnotherapeut, Natuurgeneeskundig therapeut, Paranormaal genezer, Therapeut alternatieve geneeswijzen en nog 1 beroepen.

Apothekers en farmacologen

Hieronder vallen Apotheker, Apotheker farmaceutische industrie, Apotheker ziekenhuis, Apotheker zuurstoftoediening, Biofarmaceutisch onderzoeker en nog 5 beroepen.

Artsen

Hieronder vallen Abortusarts, Arts, Arts GGZ, Arts in opleiding tot specialist, Arts mentale retardatie en nog 27 beroepen.

Diëtisten en therapeuten

Hieronder vallen Akoepedist, Arbeidstherapeut, Assistent-diëtist, Bestralingstherapeut, Bewegingsconsulent ouderen en nog 29 beroepen.

Directeuren zorg en welzijn

Hieronder vallen Adjunct-directeur ziekenhuis, Directeur geestelijke gezondheidsdienst, Directeur gezondheidsdienst, Directeur gg & gd, Directeur instelling voedingsvoorlichting en nog 17 beroepen.

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Hieronder vallen Advanced Practice Registered Nurse (APRN), Ambulancechauffeur, Ambulanceverpleegkundige, Anesthesiemedewerker, Beademingsverpleegkundige en nog 29 beroepen.

Gezondheidszorg en welzijn (overig)

Hieronder vallen Gezondheidszorg en welzijn (overig).

Hoofdverpleegkundigen en coördinatoren

Hieronder vallen Afdelingshoofd ziekenhuis, Echoscopist, Hoofd dagbehandeling bejaarden, Hoofd kraamzorg, Hoofd operatiekamer en nog 12 beroepen.

Hulpen

Hieronder vallen Ambulancebegeleider, Ehbo-er, Gezelschapsdame, Medewerker centraal meldpunt gezondheidszorg, Medewerker patientenvervoer en nog 7 beroepen.

Laboranten

Hieronder vallen Bacteriologisch laborant (water en voeding), Bacteriologisch-medisch laborant, Botanisch laborant, Echografist, Elektrocardiogram laborant en nog 12 beroepen.

Managers zorg

Hieronder vallen Case Manager Gezondheidszorg, Hoofd opnamebeleid ziekenhuis, Hoofd sociaal-medische dienst, Manager diagnostisch centrum, Manager gezondheidscentrum en nog 19 beroepen.

Medewerkers kinderopvang

Hieronder vallen Au pair, Buurtmoeder, Groepshulp, Hoofdleidster kinderdagverblijf, Kinderverzorgende en nog 5 beroepen.

Medisch assistenten

Hieronder vallen Apothekersassistent, Assistent patholoog anatoom, Bloedprikker, Doktersassistent, Ergotherapieassistent en nog 11 beroepen.

Onderzoekers en analisten

Hieronder vallen Anatoom, Arbeidsfysioloog, Bacteriologisch-medisch analist, Biomedisch onderzoeker, Environment health & safety advisor en nog 16 beroepen.

Psychologen en pedagogisch adviseurs

Hieronder vallen Arbeid- en organisatiepsycholoog, Bedrijfspsycholoog, Begeleidend psycholoog, Beroepskeuzepsycholoog, Gezinstherapeut en nog 23 beroepen.

Specialisten en chirurgen

Hieronder vallen Allergoloog, Anesthesioloog, Arts afdeling medische informatie, Cardioloog, Cardio-thoracaale chirurg en nog 39 beroepen.

Tandartsen en tandheelkundig specialisten

Hieronder vallen Bedrijfstandarts, Endodontoloog, Militaire tandarts, Mondarts, Mondhygiëniste en nog 4 beroepen.

Technici en medisch instrumentmakers

Hieronder vallen Anesthesia Technician, Assistent opticien, Audicien, Audioloog, Beademingstechnicus en nog 17 beroepen.

Verpleegkundigen

Hieronder vallen Bedrijfsverpleging, Districtsverpleegkundige, Particulier verpleegkundige, Polikliniekverpleegkundige, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en nog 8 beroepen.

Verzorgenden

Hieronder vallen Begeleider nachtzorg, Begeleider psychiatrie, Bejaardenverzorgende, Eerstverantwoordelijke verzorgende, Gezinsverzorgende en nog 5 beroepen.