8 Natuur- en milieuwetenschappen beroepsgroepen

Biologen

Hieronder vallen Biochemicus, Biofysicus, Bioinformaticus, Biologisch analist, Biologisch laborant en nog 14 beroepen.

Geologen en fysisch geografen

Hieronder vallen Analist geologische monsters, Assistent oliegeoloog, Fysisch geograaf, Geofysicus, Geograaf en nog 10 beroepen.

Hoofden natuur- en milieuwetenschappen

Hieronder vallen Hoofd exact wetenschappelijk onderzoek, Hoofd geofysica-geologie, Hoofd hydrologisch onderzoek, Hoofd kernfysisch onderzoek, Hoofd kristallografisch onderzoek en nog 12 beroepen.

Milieudeskundigen en -inspecteurs

Hieronder vallen Adviseur bodem, Bodemkundig onderzoeker, Controleur gevaarlijke stoffen, Deskundige nucleair afval, Ecoloog en nog 12 beroepen.

Natuur- en milieuwetenschappen (overig)

Hieronder vallen Natuur- en milieuwetenschappen (overig).

Natuurkundigen

Hieronder vallen Astronoom, Kernfysicus, Natuurkundige, Stralingsonderzoeker, Technisch natuurkundige en nog 1 beroepen.

Scheikundigen en laboranten

Hieronder vallen Analist levensmiddelen, Laborant kunststoffen, Laborant (overig), Laborant productiecontrole en -analyse, Laborant textielindustrie en nog 8 beroepen.

Wiskundigen en statistici

Hieronder vallen Econometrist, Steekproefdeskundige, Wetenschappelijk onderzoeker wiskunde, Wiskundige, Wiskundig ingenieur en nog 1 beroepen.