Leergang Bestuurlijke Boete (Basis) 2023

Tijdsduur

Leergang Bestuurlijke Boete (Basis) 2023

BijzonderStrafrecht Academie
Logo van BijzonderStrafrecht Academie
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9 BijzonderStrafrecht Academie heeft een gemiddelde beoordeling van 9 (uit 4 ervaringen)

Tip: op zoek naar cursussen, trainingen of opleidingen over dit onderwerp? Bekijk enkele alternatieven!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken uit het handhavingspalet van de overheid. Boetes zijn punitieve sancties en vinden we op tal van terreinen. Denk bijvoorbeeld aan de: financiële toezichts- en privacywetgeving, SZW-wetgeving (o.a. Arbeidsomstandighedenwetgeving, Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag), levensmiddelenwetgeving, Huisvestingswet, Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Wet dieren, Meststoffenwet, Wet inburgering, Woningwet, Huisvestingswet, Binnenvaartwet, Mediawet 2008, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Geneesmiddelenwetgeving, milieurecht, en het consumentenrecht. Dat betekent dat veel be…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Consumentenrecht, Inburgering, Erfrecht, Beslag- en executierecht en Correct Nederlands.

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken uit het handhavingspalet van de overheid. Boetes zijn punitieve sancties en vinden we op tal van terreinen. Denk bijvoorbeeld aan de: financiële toezichts- en privacywetgeving, SZW-wetgeving (o.a. Arbeidsomstandighedenwetgeving, Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag), levensmiddelenwetgeving, Huisvestingswet, Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Wet dieren, Meststoffenwet, Wet inburgering, Woningwet, Huisvestingswet, Binnenvaartwet, Mediawet 2008, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Geneesmiddelenwetgeving, milieurecht, en het consumentenrecht. Dat betekent dat veel bestuursorganen de mogelijkheid hebben om boetes op te leggen en dat burgers, bedrijven en overheden met boetes te maken (kunnen) krijgen.

De Leergang Bestuurlijke Boete (Basis) bespreekt de grondbeginselen en uitgangspunten van de boete tijdens vier bijeenkomsten.   

Aan bod komen vragen die in de praktijk spelen zoals: aan welke eisen moet een boetebesluit voldoen, waarin verschilt een boete van andere bestuurlijke sancties zoals bijvoorbeeld een last onder dwangsom, aan wie kan een boete worden opgelegd, wat dient als bewijs van een boete, hoe hoog moet een boete zijn, kunnen boetes met andere sancties worden gecombineerd etc. 

U kunt zich inschrijven voor de gehele opleiding of voor één of meerdere bijeenkomsten naar keuze. Het is een basisopleiding bedoeld voor deelnemers die geen of weinig ervaring hebben met de boete. Ofwel omdat u voor het eerst een boete oplegt, een bezwaar- of beroepschrift tegen een boete dient te beoordelen of met de advisering van opgelegde boetes geconfronteerd wordt of zal worden.

De cursus start met de basis van de bestuurlijke boete waarin onder meer de plaats van de boete in het handhavingspalet, deelnemingsvormen, de opportuniteit van boeteoplegging en de boeteprocedure worden behandeld. De tweede bijeenkomst staat in het teken van bewijs. Op het programma staan de bewijsregels in het boeterecht, cautie en onrechtmatig bewijs. De derde bijeenkomst ziet op de hoogte van de boete. Daarin worden de verwijtbaarheid en de bepaling van de hoogte van een boete (het evenredigheidsbeginsel) besproken. De laatste en vierde bijeenkomst ziet op ‘capita selecta’. Daarin komen naast de actualiteiten van de bestuurlijke boete, de cumulatie van boetes en andere sancties aan bod (waaronder het ne bis in idem-beginsel), het bestuursprocesrecht (o.a. bestuurlijke lus) en de rol van derde partijen bij handhavingsverzoeken.

Het op de boete toepasselijke wettelijk kader in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie komen aan bod. Tijdens elke bijeenkomst wordt jurisprudentie besproken. Daarbij ligt de focus op rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De bijeenkomsten zijn interactief. Tijdens elke sessie worden een of meer casus besproken en is er vanzelfsprekend ruimte om vragen te stellen voor te leggen. 

Programma

Bijeenkomst 1: De basis van de bestuurlijke boete

 • Plaats van de boete in het bestuursrechtelijk sanctiepalet

 • Opportuniteit (bevoegdheid of verplichting om een boete op te leggen, prioriteringsbeleid)

 • Deelnemingsvormen (pleger, medeplegen, feitelijk leidinggeven, rechtspersonen)

 • Legaliteitsbeginsel

 • Boeteprocedure

 • Betaling boete

Bijeenkomst 2: Bewijs(regels)

 • Bewijsregels

 • Bewijsmiddelen

 • Zwijgrecht & Cautie

 • Onrechtmatig verkregen bewijs

Bijeenkomst 3: Hoogte van de boete (verwijtbaarheid & evenredigheid)

 • Verwijtbaarheid

 • Evenredigheid (theorie, wettelijk kader, jurisprudentie)

 • Casus

Bijeenkomst 4: Capita selecta

 • Actualiteiten

 • Samenloop/cumulatie van sancties (o.a. ne bis in idem, una via, naming & shaming)

 • Verjaring

 • Bestuursprocesrecht (o.a. bestuurlijke lus, art. 8:28a Awb, getuigen)

 • Derde partijen en de boete (handhavingsverzoeken)

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.