star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 118.000 onafhankelijke ervaringen.

CRIANZA WorkLife: 10 producten

Trainingen, maatwerkprogramma’s en advies voor veilig, gezond en vitaal werken Dat onze trainingen en diensten aansluiten op de vraag van medewerkers en organisaties, is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Wij doen dit door goed te luisteren en flexibel, snel en innovatief in te spelen op de wensen van onze klanten. Daarmee bouwen we aan een duurzame samenwerking met onze relaties. Waaro…

Bekijk CRIANZA WorkLife

check_box_outline_blank

Vertrouwenspersoon

Logo van CRIANZA WorkLife
1 gegarandeerde startdatum
placeVrijdag 1 juli 2022 in Utrecht CS VOL en 3 andere datums

Achtergrond Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discri…

check_box_outline_blank

Omgaan met stress

Logo van CRIANZA WorkLife
placeRotterdam en Utrecht

Achtergrond Mensen ervaren steeds vaker stress op het werk en in hun privéleven. Soms heb je moeite om het overzicht te behouden. Heb je he…

check_box_outline_blank

Verzuim en re-integratie

Logo van CRIANZA WorkLife
placeRotterdam en Utrecht

Achtergrond Als HR- en of P&O-adviseur , arbocoördinator en –adviseur is kennis en inzicht op het gebied van arbeid, verzuim en re-integrati…

check_box_outline_blank

Fysieke belasting

Logo van CRIANZA WorkLife
placeRotterdam en Utrecht

Achtergrond Werknemers kunnen op hun werk worden belast met verschillende vormen van fysieke belasting. Bedrijven zijn volgens de Arbowet v…

check_box_outline_blank

Train de Trainer

Logo van CRIANZA WorkLife
placeRotterdam en Utrecht

Achtergrond Om een goede training neer te zetten is meer nodig dan gedegen vakkennis alleen. Je kennis overdragen aan anderen is een tweede…

check_box_outline_blank

Omgaan met agressie

Logo van CRIANZA WorkLife
placeRotterdam en Utrecht

Achtergrond Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met verschillende vormen van ongewenst gedrag zoals agressie. Bedrijven zij…

check_box_outline_blank

Preventiemedewerker/arbocoördinator

Logo van CRIANZA WorkLife
placeRotterdam en Utrecht

Achtergrond De rol van de preventiemedewerker is in de Arbowet opgenomen. Daardoor moeten organisaties in Nederland over een preventiemedew…

check_box_outline_blank

Veiligheidscultuur

Logo van CRIANZA WorkLife

Achtergrond Voor een succesvolle veiligheids- en arbozorg is het van wezenlijk belang dat er een cultuur wordt gecreëerd waarin open over (…

check_box_outline_blank

VGWM (ook voor OR-leden)

Logo van CRIANZA WorkLife
placeRotterdam en Utrecht

Waarom Medezeggenschap en arbeidsomstandigheden zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een professioneel getrainde VGWM-commissi…

check_box_outline_blank

3-in-1 voor MKB: workshop preventiemedewerker én begeleiden en toetsen van de RI&E

Logo van CRIANZA WorkLife

3-in-1 voor MKB: workshop preventiemedewerker én begeleiden en toetsen van deRI&E Speciaal voor het MKB bieden wij onze 3-in-1 RI&E, een co…