Management in de Zorg (Bachelor: duaal)

Niveau
Tijdsduur
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Assen, Groningen, Zwolle

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/)

Uitgebreid

De opleiding leidt op tot beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het sociale domein, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke context van deze sectoren. Deze beroepsbeoefenaren hebben een leidende, coördinerende of adviserende rol in het diagnosticeren van problematiek en het genereren en implementeren van oplossingen op organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Het begrip management wordt in de MiZ opleidingen breed gedefinieerd en hangt nauw samen met leiderschap. Dit leidt tot de volgende visie op management in zorg, welzijn en …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Zorgmanagement, Gezondheidszorg, MBA Zorg/Welzijn, Zorg en Welzijn en Zorgbeleid & Zorgstrategie.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/)

Uitgebreid

De opleiding leidt op tot beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het sociale domein, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke context van deze sectoren. Deze beroepsbeoefenaren hebben een leidende, coördinerende of adviserende rol in het diagnosticeren van problematiek en het genereren en implementeren van oplossingen op organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Het begrip management wordt in de MiZ opleidingen breed gedefinieerd en hangt nauw samen met leiderschap. Dit leidt tot de volgende visie op management in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening:

Management in de gezondheidszorg en het sociaal domein richt zich op het realiseren van de beste resultaten voor cliënten / patiënten binnen de maatschappelijke context, met als basis een stimulerende werk- en leeromgeving voor professionals en de juiste inzet van mensen en middelen (bedrijfsvoering).

Dit houdt in: het mede vormgeven van het dienstverleningsproces in co-creatie met de cliënten en andere belanghebbenden. Hierbij worden op een ondernemende, creatieve en flexibele manier oplossingen voor vraagstukken in de sector gezocht en verwezenlijkt. Voor de beste resultaten kan de problematiek vanuit verschillende perspectieven en paradigma’s worden benaderd. Management gaat hierbij hand in hand met het ontwikkelen van visie en het tonen van leiderschap aan zichzelf en aan anderen. 

Doel

Management in de Zorg is bedoeld voor mensen die een managementfunctie in zorg of welzijn (of aanverwante terreinen) hebben of ambiëren. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en het soort organisatie valt te denken aan de volgende functies: afdelingshoofd, unithoofd, teamleider of locatiehoofd binnen de kinderopvang, een welzijnsinstelling, de jeugdzorg, thuiszorg, psychiatrie, penitentiaire inrichting, apotheek, ouderenzorg, algemene ziekenhuis en de zorg voor lichamelijk en verstandelijk beperkten. Deze opsomming is niet uitputtend! De opleiding is niet alleen bestemd voor lijnfunctionarissen, maar ook voor management- of staffuncties op het gebied van procesmanagement, kwaliteitszorg en projectmanagement.

Inhoud

Voor de eindkwalificaties geldt het landelijk vastgesteld opleidingsprofiel als uitgangspunt. Dit opleidingsprofiel is geactualiseerd en begin 2019 vastgesteld.

Om de dynamiek in de gezondheidszorg en het sociaal domein en de dynamiek in de beroepspraktijken van de MiZ recht te doen, is een dynamisch model ontwikkeld. Dit ‘bollenmodel’ is in co-creatie tot stand gekomen met en gevalideerd door het werkveld. De hoofdthema’s van dit MiZ-model en hun onderlinge samenhang, presenteren de meeste essentiële ingrediënten waar een MiZ-professional mee ‘geladen’ moet worden tijdens de opleiding, om de uitdagingen in de beroepspraktijken succesvol aan te gaan.

De zes hoofdthema’s zijn:

  • Organiseren
  • Ontwikkelen en verbinden
  • Ondernemen
  • Veranderen
  • Leiden van zichzelf en anderen
  • Context/maatschappij

Tevens wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen.

Een studiejaar van de opleiding Management in de Zorg is verdeeld in vier periodes van tien weken. Per module komen een of meer thema’s aan bod. 

Niveau en duur

De opleiding Management in de Zorg is een bachelor-opleiding binnen het bachelor-masterstelsel van het hoger onderwijs. Op basis van eerder verworven competenties en vooropleiding kan de studie in ongeveer 3 jaar afgerond worden. Tijdens de intakeprocedure wordt bepaald in welke fase van de opleiding u instroomt. Voor meer informatie over de intakeprocedure kijk op de website HanzePro.

Tijdens de eerste fase verwerft u de competenties om binnen bestaande beleidskaders een team medewerkers resultaatgericht te kunnen aansturen (operationeel niveau). Deze fase is een afgerond geheel. Als uw functie momenteel niet meer van u vraagt, kunt u de opleiding hierna afronden met een wettelijk diploma: de Associate Degree. U kunt (eventueel later) verder studeren wanneer u een veeleisender functie heeft of ambieert. Wel dient u zich dan specifiek in te schrijven voor de Associate Degree. Kijk voor meer informatie op Management in de Zorg (Associate Degree). In de tweede fase van de opleiding wordt er veel meer naar de omgeving en de toekomst gekeken. Onderzoek, ondernemerschap en verandermanagement komen hierbij aan de orde.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Uw persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende is de rode draad in uw opleiding. We ondersteunen die ontwikkeling met een kort supervisietraject in het tweede jaar. In het laatste studiejaar kiest u een keuzemodule. Dit zijn bijvoorbeeld internationalisering met een studiereis of onderzoek en slim organiseren (de mogelijkheden worden jaarlijks vastgesteld). Ook besteedt u een groot deel van dit laatste studiejaar aan het afstudeeronderzoek waarbij het onderwerp van belang is voor student en organisatie.

Van en met elkaar leren

Tijdens de opleiding maakt u deel uit van een leergroep, begeleid door een leergroepbegeleider. Uw medestudenten in de leergroep zijn afkomstig uit verschillende sectoren van zorg of welzijn. U leert van én met hen. Ook maakt u deel uit van een kleinere voortgangsgroep van ongeveer zes deelnemers, waarin u elkaars ontwikkeling volgt en situaties uit de werkpraktijk kunt bespreken.

Leren terwijl u werkt

De opleiding Management in de Zorg is een duale opleiding. De helft van uw studiepunten krijgt u voor het leren in de praktijk. Uw werkgever moet u dus in staat stellen uw competenties tijdens het werk te ontwikkelen. Ook zoekt u binnen uw organisatie een praktijkcoach die leermogelijkheden kan creëren, feedback geeft en ontwikkelpunten signaleert.
Om e.e.a. formeel te regelen dient er een tripartiteovereenkomst te worden ingevuld door student, organisatie en opleiding.
Kijk op de website HanzePro voor meer informatie over de rol van de praktijkcoach.

Toetsing

In het opleidingsprofiel (de acht rollen van een manager) staat beschreven aan welke eisen u moet voldoen. In een portfolio verzamelt u persoonlijke producten waarmee u aantoont dat u een bepaalde rol beheerst.

Bekostigde opleiding

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen subsidieert de opleiding Management in de Zorg vrijwel geheel. U betaalt alleen collegegeld. Veel organisaties hebben een regeling voor een bijdrage in de studiekosten van medewerkers.

Doelgroep

Middenmanagers in organisaties voor zorg en welzijn of medewerkers die in de toekomst een middenkaderfunctie ambiëren. Niet uitsluitend lijnfuncties, maar ook projectleiders en procesmanagers. De opleiding is uitdrukkelijk toegesneden op mensen die naast hun studie een baan hebben.

Instroomniveau

Diploma van een relevante mbo- (niveau 4) of hbo-opleiding of inservice-opleiding van vergelijkbaar niveau (zoals verpleegkundige A, B of Z, radiodiagnostisch laborant).

Aanvullende toelatingsvoorwaarden

Een werkkring of stageplek van minimaal 50% in de zorg, welzijnssector of een verwant terrein, waarin u leidinggevende taken heeft ten behoeve van een (project)team. Dit team dient minimaal uit 6 leden te bestaan (inclusief uzelf).Ten minste 2 jaar werkervaring.U krijgt ondersteuning vanuit uw organisatie in de vorm van een bedrijfscoach. 

Omdat een intakeprocedure vooraf gaat aan de toelating is het aan te bevelen om dit voor 1 juni te doen. Zie onderstaande voor meer informatie over de intakeprocedure raadpleeg de website van HanzePro:Toelichting intakeprocedure, Werkplekscan, Intakeportfolio bachelor

Wanneer u niet de vereiste vooropleiding heeft (een relevante 4-jarige mbo- of hbo-opleiding of inservice-opleiding), maar toch Management in de Zorg wilt volgen, kunt u een toelatingsassessment doen. In dit assessment wordt vastgesteld of u de opleiding met succes zou kunnen volgen. Hier zijn geen kosten aan verbonden

Startdata

01-09-2020

Tijden

U volgt 4 modules per jaar. Elke module duurt 8 dagen van 9.00 tot 15.30 uur op een vaste dag per week.
Tussen de modules is ruimte om het beroepsproduct uit te werken.

De vaste dagen zijn komend studiejaar als volgt verdeeld:
Jaar 1 (bachelor): Dinsdag
Jaar 2 (bachelor): Woensdag
Jaar 3 (bachelor): Donderdag

Duur

De duur van de opleiding is 4 jaar (240 ECTS).

Op basis van eerder verworven competenties en vooropleiding kan de studie in ongeveer 3 jaar worden afgerond. Tijdens de intakeprocedure kijken we samen met u of u in aanmerking komt voor een versnelde route (en dus voor vrijstellingen).

Tijdsinvestering

De studiebelasting is 1.680 uur (60 EC's) per jaar, waarvan u de helft realiseert door te leren tijdens uw werk. Naast uw werk bent u 15 à 20 uur per week met de studie bezig.Dat is inclusief de 32 lesdagen.

Prijs

Collegegeld per collegejaar (2020-2021):
Duaal € 2.143,-
Indien u al een bachelordiploma heeft in Zorg of Onderwijs kan het instellingscollegegeld voor u gelden (€ 3.150,-)

Het collegegeld voor 2020-2021 is niet in een eenvoudige tabel weer te geven.
Op de website van HanzePro kunt u voor uzelf uitrekenen wat de hoogte van het collegegeld zal zijn.
Bijdrage studiemateriaal, koffie/thee en kopieerkosten:
€ 300,- per collegejaar.
Verplichte en aanbevolen literatuur: +/- € 300,- per collegejaar.

Financiële regelingen
Op de website van HanzePro vindt u regelingen die financieel voordeel kunnen opleveren voor u of uw werkgever. Deze regelingen kunnen het u soms net even iets gemakkelijker maken om uw opleidingswens in vervulling te laten gaan.

Locatie

Groningen, locatie HanzePro

Afronding

Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding geeft u recht op de titel bachelor of health administration.

Bijzonderheden

Management in de Zorg is een bekostigde bacheloropleiding waarvoor collegegeld is verschuldigd. De opleiding valt formeel onder de Academie voor Gezondheidsstudies. In plaats van de algemene voorwaarden van HanzePro is het studentenstatuut van de Hanzehogeschool Groningen van toepassing.

Inschrijven
Inschrijven voor deze opleiding kan via: www.hanze.studielink.nl 

U kunt zich via Studielink uitsluitend aanmelden met een DigiD. Als u nog niet in het bezit bent van een DigiD, kunt u deze aanvragen via DigiD. Vraag de DigiD ruim op tijd aan. Na aanvraag duurt het namelijk ongeveer 5 werkdagen voordat u uw inloggegevens thuisgestuurd krijgt.

Nadat wij uw aanmelding via Studielink bevestigd hebben gekregen, vragen wij u nog nadere informatie om te checken of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.

Omdat een intakeprocedure vooraf gaat aan de toelating is het aan te bevelen om dit vóór 1 juni te doen.

Tips voor het invullen van studielink:
Houd uw diploma’s bij de hand.

Voor het invullen van de naam van de hogeschool moet u zoeken bij: Hogescholen en vervolgens Hanzehogeschool Groningen

De opleiding die u moet kiezen is:
Bachelor
Management in de Zorg
Duaal

Als u een diploma heeft van een inservice opleiding, kunt u dat vinden bij de z: Ziekenverpleging a, b of z.

Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Wanneer u niet de vereiste vooropleiding heeft (een relevante 4-jarige mbo- of hbo-opleiding of inservice-opleiding), maar toch Management in de Zorg wilt volgen, kunt u een toelatingsassessment doen. In dit assessment wordt vastgesteld of u de opleiding met succes zou kunnen volgen. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met het secretariaat.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)