PVT Basis (Maatwerk training)

Type product
Tijdsduur

PVT Basis (Maatwerk training)

Advies Trainings en Coachingsbureau INFÁCY PVT
Logo van Advies Trainings en Coachingsbureau INFÁCY PVT
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9 Advies Trainings en Coachingsbureau INFÁCY PVT heeft een gemiddelde beoordeling van 9 (uit 2 ervaringen)

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

INFÁCY  Mensen in Beweging!

Wij zijn een dubbel gecertificeerd bureau dat ruim 26 jaar bestaat. 

Onze missie is mensen uit te dagen en bewust te maken van hun invloed op de organisatie. Wij brengen Mensen in Beweging en maken leren leuk!

INFÁCY heeft een expertise opgebouwd op het gebied van medezeggenschap; ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging, HR/personeelszaken, leidinggeven, fusies & overnames, veranderingsprocessen; reorganisaties & integraties, ARBO, CAO / arbeidsvoorwaarden, verzuim, multicultureel personeelsbeleid, pensioenen en financiën.

U kunt bij ons kiezen uit praktijkgerichte trainingen, advies/consultancy en begeleiding/coaching.

 

Ruim 26 jaar specialist medezeggenschap.

Waarom? Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Er wordt van medewerkers en vooral PVT-leden verwacht dat zij hierop adequaat anticiperen. Een maatwerktraining van INFÁCY behandelt de onderwerpen en thema’s die binnen uw organisatie en de PVT spelen. Een maatwerktraining draagt bij aan versteviging van de interne PVT-basis en het behalen van organisatiedoelen.

Intakegesprek: Het intakegesprek met de hele PVT duurt gemiddeld een uur. Dit voorbereidende gesprek zorgt ervoor dat de training zo nauw mogelijk aansluit bij de leerbehoefde van de PVT(-leden). De trainer zal uw inbreng verwerken in het trainingsprogramma.

U geeft zelf uw voorkeure…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

INFÁCY  Mensen in Beweging!

Wij zijn een dubbel gecertificeerd bureau dat ruim 26 jaar bestaat. 

Onze missie is mensen uit te dagen en bewust te maken van hun invloed op de organisatie. Wij brengen Mensen in Beweging en maken leren leuk!

INFÁCY heeft een expertise opgebouwd op het gebied van medezeggenschap; ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging, HR/personeelszaken, leidinggeven, fusies & overnames, veranderingsprocessen; reorganisaties & integraties, ARBO, CAO / arbeidsvoorwaarden, verzuim, multicultureel personeelsbeleid, pensioenen en financiën.

U kunt bij ons kiezen uit praktijkgerichte trainingen, advies/consultancy en begeleiding/coaching.

 

Ruim 26 jaar specialist medezeggenschap.

Waarom? Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Er wordt van medewerkers en vooral PVT-leden verwacht dat zij hierop adequaat anticiperen. Een maatwerktraining van INFÁCY behandelt de onderwerpen en thema’s die binnen uw organisatie en de PVT spelen. Een maatwerktraining draagt bij aan versteviging van de interne PVT-basis en het behalen van organisatiedoelen.

Intakegesprek: Het intakegesprek met de hele PVT duurt gemiddeld een uur. Dit voorbereidende gesprek zorgt ervoor dat de training zo nauw mogelijk aansluit bij de leerbehoefde van de PVT(-leden). De trainer zal uw inbreng verwerken in het trainingsprogramma.

U geeft zelf uw voorkeuren voor de trainingsdata aan INFÁCY door.

Voordeel Maatwerk:

 • Een training die volledig is afgestemd op uw organisatie en leerbehoefte
 • Hoogwaardige training middels beproefde analyses van de leerbehoeftes
 • INFÁCY beschikt over een netwerk van vakspecialisten, adviseurs en trainers met kennis van uw branche

Inhoud van de training: Tijdens deze training kan de PVT ingaan op allerlei onderwerpen zoals:

 • Het vergroten van de teamgeest en de motivatie van de PVT-leden
 • Het analyseren van (mogelijke) gevolgen van het financieel, economisch, organisatorisch en personeelsbeleid
 • Het verbeteren van competenties en vaardigheden van de PVT-leden op het gebied van vergaderen, onderhandelen, argumenteren/discussiëren en het omgaan met conflictsituaties

* Trainingsdata bepalen wij op basis van uw voorkeur.

Resultaat:  Na deze training zijn de PVT-leden in staat om:

 • Een eigen visie te definiëren en de organisatie van PVT-werk te professionaliseren
 • De bevoegdheden van de PVT (WOR, ARBO e.d.) effectief toe te passen
 • Strategische PVT-technieken toe te passen op het ondernemingsbeleid
 • Noodzakelijke communicatie en sociale vaardigheden gericht toe te passen
 • Als hecht team uitvoering te geven aan de doelen middels een werkplan
 • Met een verscheidenheid aan middelen de achterban te betrekken bij de PVT

Evaluatie: Ongeveer drie maanden na de training vindt er een evaluatiegesprek met de PVT plaats over de wijze waarop de geleerde theorie is/wordt toegepast en welke knelpunten men daarin is tegengekomen. Aansluitend onderzoeken wij de volgende stap in de ontwikkeling van de PVT.

Het PVT-opleidingstraject: Een PVT dient zich op systematische en verantwoorde wijze te ontwikkelen. Hiertoe bestaat de mogelijkheid een opleidingstraject te doorlopen.

Onderwerpen waarmee de PVT te maken kan krijgen zijn:

 • Rollen en teambuilding binnen de PVT
 • Het omgaan met persoonlijke belangen binnen de PVT
 • Reorganisaties, afslankingen, fusies en overnames
 • Outsourcing, outplacement, joint ventures, verkoop en faillissement
 • Begrotingen, (PVT-)budgetten, bezuinigingen en personeelsbeleid
 • Financiële jaarrekening, balans, winst- en verliesrekening
 • Geheimhouding en het inhuren van externe deskundigen
 • Ontslag of benoeming van de directeur
 • Aanpassing van pensioenen en/of winstdeling
 • Contact met het Bestuur, de Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen en het natuurlijk contact met de achterban (het personeel)

Om PVT-leden vertrouwd te maken met deze onderwerpen kunnen zij zich laten begeleiden/trainen/coachen met een INFÁCY opleidingstraject.

Indien nodig kan in overleg een andere accommodatie en locatie worden gekozen.

I.       Kennis

 • Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) en bedrijfsreglementen
 • Arbeidsomstandighedenwet; ARBO Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu

II.      Inzichten

 • De organisatieontwikkeling, hoe zit een organisatie in elkaar en hoe is de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • De rol en positie van de PVT bij beleidsontwikkeling en totstandkoming
 • De rol, positie en macht van de bestuurder, directeur en toezichthouders
 • De rol, positie, macht en identiteit van de stakeholders (wie zijn ze)
 • De macht van de PVT en hoe hiermee om te gaan

III.     Strategieën

 • Strategisch manoeuvreren, tactisch opereren en lobby-strategieën
 • Partner of tegenstander van de directeur

IV.     Vaardigheden

 • Het stellen van PVT-doelen en het organiseren van het PVT-werk
 • Het leren analyseren van de organisatie en interpreteren van cijfers
 • Het omgaan met wetten
 • Vergader-, onderhandeltechnieken en assertiviteit
 • Het stellen van vragen en het geven argumenteren
 • Het analyseren van situaties en het (h)erkennen van belangen

Tijdens de training wordt gebruikt gemaakt van presentaties, praktijkvoorbeelden, discussies, stellingen, rollenspelen, praktisch oefenen met behulp van creatieve opdrachten, cases, checklijsten én analyses van voorbespeelde Video’s en DVD’s. De training wordt afgesloten met een PVT-werkplan. 

Programma: Elk dagdeel bestaat uit minimaal 2,5 uur. Dag 1: Bestaat uit 3 dagdelen, die als volgt zijn ingedeeld:

Dagdeel 1

09.00 uur    Aankomst met koffie

09:30 uur    Trainingsopening, programmatoelichting, kennismaking

10.00 uur    Thema

12.00 uur    Lunch

Dagdeel 2          

12.45 uur    Thema

16.00 uur    Pauze

Dagdeel 3

16.30 uur    Thema

19.00 uur    Evaluatie en einde eerste trainingsdag. Aansluitend het diner

Dag 2: Bestaat uit 2 dagdelen, die als volgt zijn ingedeeld:          

Dagdeel 4

09.00 uur     Terugblik op de vorige trainingsdag

09.15 uur    Thema

12.00 uur    Lunch

Dagdeel 5

12.45 uur    Thema / werkplan

15.30 uur    Evaluatie

16.00 uur    Afronding en afscheid

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.