Middle Management

Type product
Niveau
Startdatum en plaats

Middle Management

Inholland Academy
Logo van Inholland Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,6 Inholland Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 8,6 (uit 44 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

4
Gemiddeld cijfer voor Middle Management
Gebaseerd op 1 ervaring Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstar_borderstar_borderstar_border
Maxime Heinsbroek
Wijkregisseur
4
Middle Management

"Ik vond het geheel van de opleiding niet op hbo niveau zoals deze wordt aangeboden. Het programma wordt verkocht als zeer intensief, dit is niet mijn ervaring geweest. De opdrachten die zijn gegeven waren vooral ervaringsopdrachten. Het ging er voornamelijk om dat je het had doorgenomen en er wat aandacht aan besteed werd, zonder dat er echt goed getoets is of studenten de stof echt onder de knie hebben. Het is een opleiding in korte tijd, maar het programma kan zeker intensiever. Zorg er dus voor dat je niet van te voren al weet of je het vak haalt of niet, maar dat je, je echt moet inzetten om het te halen. " - 14-10-2021 07:49

"Ik vond het geheel van de opleiding niet op hbo niveau zoals deze wordt aangeboden. Het programma wordt verkocht als zeer intensief, dit is … alles lezen - 14-10-2021 07:49

Startdata en plaatsen

placeALKMAAR
29 feb. 2024 tot 4 jul. 2024
Toon rooster
event 29 februari 2024, 09:00-17:00, ALKMAAR
placeHAARLEM
29 feb. 2024 tot 4 jul. 2024
Toon rooster
event 29 februari 2024, 09:00-17:00, HAARLEM
placeROTTERDAM
29 feb. 2024 tot 4 jul. 2024
Toon rooster
event 29 februari 2024, 09:00-17:00, ROTTERDAM

Beschrijving

In de opleiding Middle management kom je alle aspecten van middle management tegen: van HR tot leiderschap en van financieel management tot organisatiekunde.

Een goede manager laat medewerkers vliegen. Omdat teams meer en meer zelfsturend worden, ben jij er vooral om samenwerking, kennisuitwisseling en ontwikkeling te stimuleren. En de grote lijnen uit te zetten, uiteraard. Zeggen hoe het moet? Die tijd is voorbij. Jij gelooft in persoonlijk leiderschap en vertrouwt erop dat teams zélf het beste weten hoe zij hun werk goed doen. Met jouw helicopterview en oog voor de lange termijn houd je het overzicht en stuur je bij waar nodig. De opleiding Middle management is er voor professionals die aa…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Middle management, Leiderschap, Managementvaardigheden, Operationeel management en Hoger management.

In de opleiding Middle management kom je alle aspecten van middle management tegen: van HR tot leiderschap en van financieel management tot organisatiekunde.

Een goede manager laat medewerkers vliegen. Omdat teams meer en meer zelfsturend worden, ben jij er vooral om samenwerking, kennisuitwisseling en ontwikkeling te stimuleren. En de grote lijnen uit te zetten, uiteraard. Zeggen hoe het moet? Die tijd is voorbij. Jij gelooft in persoonlijk leiderschap en vertrouwt erop dat teams zélf het beste weten hoe zij hun werk goed doen. Met jouw helicopterview en oog voor de lange termijn houd je het overzicht en stuur je bij waar nodig. De opleiding Middle management is er voor professionals die aan de slag willen als middle manager én voor middle managers die steviger in hun schoenen willen staan. In deze opleiding kom je alle aspecten van middle management tegen: van HR tot leiderschap en van financieel management tot organisatiekunde. Een waardevolle investering in je carrière.

De opleiding Middle management start met een unieke 1-daagse bootcamp op een inspirerende locatie.
Na de bootcamp gaat de opleiding online verder. Je gaat aan de slag met verschillende thema’s:

Leiderschap (1 dagdeel)
Organisatiekunde (2 dagdelen)
Management (2 dagdelen)
HRM (3 dagdelen)
Financieel management (3 dagdelen)
Informatie & Organisatie (3 dagdelen)
De opleiding eindigt na 5 maanden weer met een 1-daagse bootcamp.Bootcamp 1
De opleiding Middle management bevat 2 bootcamps. Letterlijk staat dat begrip voor ‘trainingsmethode uitgevoerd in teamverband onder professionele begeleiding’. En dat klopt in het geval van deze opleiding ook helemaal. Met de bootcamps zorgen we voor een spetterend begin en een mooie afronding van de opleiding.

Op de eerste bootcampdag:

leer je als groepsleden elkaar kennen
verken je gezamenlijk de opleiding en de modules
worden de hoofdlijnen van het komende leerproces uitgezet
starten docenten en deelnemers de samenwerking met elkaar op
Zo vormen we samen onze deelnemersgroep en leg je een stevig fundament voor jezelf.

Module 1: Leiderschap
Leiderschap is een breed begrip en het is tegelijkertijd ook weer altijd actueel. Leidinggeven tijdens corona was natuurlijk anders dan in de jaren ervoor. Met de inzet van multidisciplinaire teams wordt ook weer een ander type leiderschap verwacht. Bovendien hangt het maar net af van je persoonlijke voorkeur hoe jij leiderschap inzet. De samenhang van jouw team speelt ook een belangrijke rol.

Tijdens deze module staan we nader stil bij onderwerpen als: persoonlijk leiderschap, samenwerken in teams, communicatiestijlen, stakeholdermanagement, omgaan met weerstand en conflicten. De module is praktisch van aard, met veel oefenmomenten en reflectie.


Module 2: Financieel management
Financieel management is een breed begrip. Het heeft te maken met cijfers, rekenen, wiskunde en economie. Vroeg of laat krijgt iedere middle manager met financiële cijfers te maken. Immers, cijfers kunnen worden gebruikt als stuurinformatie. Maakt de afdeling winst of verlies? Welke investeringen staan er op het programma? En hoe gaan deze gefinancierd worden? Het zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen dat het belangrijk is dat een middle manager met cijfers kan omgaan.

Met de module Financieel management wordt niet beoogd jou op te leiden tot een administrateur. Integendeel. Het is de bedoeling dat je leert hoe je financiële cijfers moet interpreteren zodat je (in samenwerking met het team) gedegen tactische beslissingen kunt nemen. Cijfermatige overzichten begrijpen en kunnen analyseren is waar het in deze module om draait. In drie avonden zullen de meest relevante theorieën, methoden en technieken aan de orde komen. En op een dusdanige manier dat de opgedane kennis direct toegepast kan worden in de praktijk.

Financiele besluitvorming vindt allang niet meer plaats door de manager alleen. Het is juist de bedoeling teams te betrekken bij de financiële gang van zaken. In deze module wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan de ‘harde’ kant van financieel management. Ook de softskills waar een financieel manager over moet beschikken, komen aan de orde. Verder wordt naar interactie gezocht met de inhoud van de modules HRM en Informatie & Organisatie.

Na afloop van de module:

kun je de belangrijkste begrippen en definities van financieel management benoemen en uitleggen
ben je in staat om een financiële analyse maken van een organisatieonderdeel
kun je financiële voorstellen doen ten behoeve van het bereiken van organisatiedoelen

Module 3: Human Resource Management
HRM is het vakgebied dat zich bezighoudt met theorie en methoden op het gebied van mensen in organisaties. Als middle manager ben jij in de praktijk degene die het HR-beleid moet toepassen in jouw team, hierbij deels ondersteund door een HRM-afdeling. Tijdens deze module behandelen we theorieën, inzichten en methoden op het gebied van HRM. De nadruk ligt op zien en begrijpen van samenhangen en gerichte toepassing. We werken met een praktijkgericht boek, we leren van elkaar uit casussen en we toetsen inzichten aan de praktijk. Er is volop ruimte voor discussies, rollenspelen en voorbeelden uit jouw eigen werksituatie.

Na afloop van de module:

weet je het doel en de plaats van HRM binnen de organisatie en de rol van de verschillende actoren hierin
ken je de principes van (strategische) personeelsplanning en instrumenten om mee te sturen
weet je wat belangrijk is bij instroom, doorstroom en uitstroom van personeel en hoe je kunt sturen vanuit bijvoorbeeld performance management en competentiemanagement
heb je kennis opgedaan over de belangrijke onderwerpen motivatie, tevredenheid en persoonlijke groei van medewerkers
heb je de inhoud en toepassing van HRM-instrumenten zoals werving en selectie, gesprekscyclus, beloning, loopbaanmanagement, ontslag, duurzame inzetbaarheid, Arbo en gezond werken verkend

Module 4: Informatie & Organisatie
Als middle manager hoor je inzicht te hebben in de informatiebehoeften en informatievoorziening binnen jouw organisatie en jouw eventuele rol bij het vervullen van die behoefte. De module Informatie & Organisatie gaat over het proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan, worden vertaald in informatievoorziening op de juiste plaats én op het juiste moment.

Formeel wordt ook vaak gesproken over de functie informatiemanager. De informatiemanager vertegenwoordigt de vraagkant van de organisatie en valt daarom in de regel onder de gebruikersorganisatie. De informatiemanager functioneert als opdrachtgever voor de ICT-leverancier en vertegenwoordigt de gebruikersorganisatie als afnemer van de informatievoorziening.

In de praktijk wordt de term informatiemanagement veelal alleen gebruikt voor strategische en sturende activiteiten. Voor operationele activiteiten wordt meestal de term functioneel beheer gebruikt.

Algemene onderwerpen die behandeld worden, zijn:

informatie als productiefactor
informatievoorzieningen: analyse van huidige informatiestromen, welke voorzieningen zijn er, wat is de informatiebehoefte, geeft het ondersteuning en hoe regel je het?
trends op het gebied van informatietechnologie
bepalen en onderkennen van informatiebehoeften op verschillende niveaus
informatiebeveiliging en privacy

Na afloop van de module:

weet je wat de definitie en plaats is van Informatie & Organisatie, vertaald naar de eigen organisatiecontext
ben je in staat om een bedrijfsproces van een organisatieonderdeel te analyseren en te beschrijven en kun je verschillende informatiebehoeften onderscheiden
weet je hoe je informatiebehoeften kunt vertalen naar functionele gebruikerseisen
ben je in staat om relevante criteria op te stellen bij de keuze voor een informatiesysteem en om de valkuilen bij aanschaf, ontwikkeling en implementatie hiervan te herkennen
heb je geleerd wat succes- en faalfactoren zijn, vertaald naar de eigen organisatiecontext
ben je op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op informatie- en technologiegebied en mogelijke gevolgen daarvan voor jouw eigen organisatie
weet je wat de implicaties van beveiliging van informatie zijn en in het bijzonder die van de privacywetgeving

Module 5: Organisatie & Management
De module Organisatie & Management bestaat uit 2 onderdelen:

Organisatiekunde
Als middle manager op tactisch niveau is het van groot belang om organisaties te begrijpen en te weten vanuit welke perspectieven er naar organisaties gekeken kan worden. Dit alles om vanuit jouw rol en functie als middle manager de organisatie optimaal te kunnen dienen en meerwaarde te realiseren voor zowel jouw organisatie als de omgeving waarin deze acteert.

De belangrijkste competenties die je tijdens dit onderdeel ontwikkeld, zijn:

organisatiesensitiviteit
omgevingsbewustzijn
analytisch vermogen
Na afloop van dit onderdeel:

kun je de belangrijkste begrippen en definities van organisatiekunde benoemen en eenduidig vanuit de theorie uitleggen
weet je waarom een heldere missie en visie van belang zijn voor een effectieve organisatie
kun je de gehanteerde structuur van een willekeurige organisatie uit de praktijk uitleggen vanuit de theorie
ben je in staat om de functies, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een organisatie te omschrijven
weet je hoe werkprocessen binnen een organisatie bijdragen aan het creëren van meerwaarde
kun je de kritieke prestatie-indicatoren voor een specifiek werkproces benoemen
ben je in staat om als middle manager specifiek, concreet en meetbaar te omschrijven waar in specifieke werkprocessen verbetering mogelijk is, of soms zelfs noodzakelijk
Management
Als middle manager is het ook belangrijk om te weten voor welke essentiële taken verantwoordelijkheden worden gedragen. Maar ook hoe deze taken optimaal uitgevoerd kunnen worden, waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen en de onderlinge samenwerking wordt bevorderd.

De belangrijkste competenties die je tijdens dit onderdeel ontwikkeld, zijn:

analytisch vermogen
kritisch denken
besluitvaardigheid
Na afloop van dit onderdeel:

weet je wat de belangrijkste taken van een manager zijn
ben je in staat om vanuit de missie, visie en kernwaarden van jouw organisatie het strategisch beleid te vertalen naar uitvoeringsniveau
kun je besluitvormingsprocessen vormgeven en begeleiden voor teams
kun je leidinggeven aan het optimaliseren, ontwikkelen en veranderen van werkprocessen

Bootcamp 2
De tweede bootcampdag zorgt voor een mooie afronding van de opleiding Middle management. Tijdens deze dag:

presenteer je het geleerde aan elkaar
geef je elkaar feedback
evalueer je samen met jouw mededeelnemers en docenten en reflecteer je op dat wat je tijdens de opleiding geleerd hebt

Structuur van de opleiding
Je gaat aan de slag met verschillende leermethoden:


Action Learning
Je leert direct de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Daarbij werk je opdrachten uit binnen de eigen praktijksituatie. Aan het eind van de opleiding lever je een managementplan op dat in de praktijk uitvoerbaar is.


Bootcamps
De bootcamps staan in het teken van het ‘in korte tijd’ opdoen van kennis en vaardigheden. Er is een bootcamp aan het begin en aan het eind van de opleiding. Inzichten opdoen, doelen stellen, prioriteiten stellen, keuzes maken, samenwerken en presenteren staan in de bootcamps centraal. Tijdens de afsluitende bootcamp presenteren deelnemers hun eindopdrachten en wordt er samengewerkt aan een eindproduct dat praktijksituaties, nu en in de toekomst, verder de gewenste richting in helpt.


Theorielessen
Je volgt wekelijkse online theorielessen rondom de verschillende middle managementdisciplines. Tijdens de theorielessen is er veel aandacht voor de werkomgeving van deelnemers en wordt er gewerkt aan diverse opdrachten om in de praktijk bewezen theorie effectief toe te passen op de ingebrachte casussen. De docent Leiderschap schuift bij een aantal lessen aan als ‘side kick' om de verbinding met leiderschap te helpen leggen, zodat je als professional leert omgaan met managementvraagstukken op tactisch niveau.


Leermiddelen
Er wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Moodle én MS Teams. Het lesmateriaal wordt online ter beschikking gesteld. De docenten stellen verder eigen ontwikkeld lesmateriaal ter beschikking en wijzen jou als deelnemer de weg naar het vinden van bruikbare bronnen.


Toetsing
Je werkt per vakdiscipline aan een deelproduct. Dit wordt beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. De deelproducten resulteren uiteindelijk in een managementplan wat op de laatste bijeenkomst moet worden gepresenteerd en verdedigd. Je ontvangt een cijfer voor het managementplan als geheel en de presentatie afzonderlijk.

De opleiding Middle management heeft als doel het opdoen van managementkennis en vaardigheden op met name tactisch niveau. Maar ook dat je de verbinding zoekt met strategische- en operationele aspecten binnen jouw organisatie. Als deelnemer kun je na afloop van deze opleiding organisatiedoelstellingen op tactisch niveau effectief omzetten naar een efficiënt samenwerkend team. Dit levert een duurzame meerwaarde op voor zowel individuele medewerkers, de organisatie als haar omgeving.Resultaat
Je hebt je ontwikkeld in managementkennis en -vaardigheden op tactisch niveau
Je weet hoe je de verbinding zoekt met strategie en operatie
Je kunt organisatiedoelstellingen op tactisch niveau effectief omzetten naar een efficiënt samenwerkend team
Je weet hoe je vraagstukken op tactisch managementniveau signaleert en oplost
Je bent in staat om een team vanuit vertrouwen en vanuit een coachende houding aan te sturen
De beschikbare productiefactoren geld, mensen en informatie weet jij optimaal aan te wenden, te integreren en in te zetten op tactisch niveau
Je kunt overleggen met en rapporteren en presenteren aan het (top)management van jouw organisatie
Bovenal heb jij jezelf ontwikkeld als leider

Deze leerdoelen sluiten aan op de NLQF5 richtlijnen (Propedeuse HBO c.q. Associate degree).

Om toegelaten te worden tot deze opleiding op hbo-niveau, ben je in bezit van een mbo4 diploma – of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en praktijkervaring. Het maakt niet uit of je bij een profit of non-profit organisatie werkt. Wel is het een vereiste om te werken in een leidinggevende rol (of hier binnenkort aan te beginnen).Om toegelaten te worden tot deze opleiding op hbo-niveau, ben je in bezit van een mbo4 diploma – of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en praktijkervaring. Het maakt niet uit of je bij een profit of non-profit organisatie werkt. Wel is het een vereiste om te werken in een leidinggevende rol (of hier binnenkort aan te beginnen).

Om goed te kunnen inschatten of jouw voorkennis en ervaring passen bij deze opleiding zullen we je 2 weken voor de start een vragenlijst toesturen. De resultaten hiervan geven goed inzicht in de uitdagingen die op jouw pad komen gedurende de 5 maanden van het programma. Daarbij kunnen wij jou dan vervolgens goed helpen, zodat je met plezier (en hopelijk positief eindresultaat) je opleiding zult doorlopen.


Doorlopende leerlijn
De opleiding Middle management vindt plaats op hbo-niveau. Na positieve afronding zul je een diploma ontvangen van Inholland Academy. Bovendien biedt het je de mogelijkheid om je direct in te schrijven voor onze post-hbo Bedrijfskunde opleiding. En die is weer gekoppeld aan onze Fast Track to Action Learning MBA bij Business School Nederland. Je ziet het, een mooie logische leerlijn die jou opleidt van tactisch naar strategisch manager!

U zoekt persoonlijke aandacht en een opleider die met u meedenkt, u bent bij ons van harte welkom.

4
Gemiddeld cijfer voor Middle Management
Gebaseerd op 1 ervaring
starstarstar_borderstar_borderstar_border
Maxime Heinsbroek
Wijkregisseur
4
Middle Management

"Ik vond het geheel van de opleiding niet op hbo niveau zoals deze wordt aangeboden. Het programma wordt verkocht als zeer intensief, dit is niet mijn ervaring geweest. De opdrachten die zijn gegeven waren vooral ervaringsopdrachten. Het ging er voornamelijk om dat je het had doorgenomen en er wat aandacht aan besteed werd, zonder dat er echt goed getoets is of studenten de stof echt onder de knie hebben. Het is een opleiding in korte tijd, maar het programma kan zeker intensiever. Zorg er dus voor dat je niet van te voren al weet of je het vak haalt of niet, maar dat je, je echt moet inzetten om het te halen. " - 14-10-2021 07:49

"Ik vond het geheel van de opleiding niet op hbo niveau zoals deze wordt aangeboden. Het programma wordt verkocht als zeer intensief, dit is … alles lezen - 14-10-2021 07:49

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)