thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

40 Jeugdrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Jeugd- en gezinsprofessional; De jeugdprofessional wet- en regelgeving

Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen

Uitgebreid In deze cursus staan de taken, verantwoordelijkheden en rol van de jeugd-en gezinsprofessional centraal. Centraal daarin staat d…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdwet

Logo van Bender Academie
computerOnline: donderdag 12 oktober 2023

De Jeugdwet is volop in ontwikkeling. Door verschillende uitspraken van de rechtspraak wordt er steeds meer duidelijk over de verantwoordeli…

check_box_outline_blank

Introductie in de Jeugdwet

Logo van Bender Academie

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot gedeelte van de jeugdhulp in gezinnen. Deze transitie is vastgelegd in de Je…

check_box_outline_blank

Versterken van eigen kracht binnen het gezin

Logo van Bender Academie
computerOnline: dinsdag 14 november 2023

Binnen de Jeugdwet staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin …

check_box_outline_blank

Het pgb in de Jeugdwet

Logo van Bender Academie

Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een inst…

check_box_outline_blank

Basiscursus Bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein

Logo van Bender Academie
computerOnline: dinsdag 21 november 2023

Als professional binnen het sociaal domein is kennis over de rechtsbeschermingsmogelijkheden van degenen die een beroep doen op onder meer d…

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening Jeugdwet/passend onderwijs

Logo van Bender Academie
computerOnline: donderdag 5 oktober 2023

In je dagelijkse werk krijg je vast regelmatig te maken met kinderen die zorg en/of begeleiding nodig hebben in het onderwijs. Het gaat dan …

check_box_outline_blank

Jeugdwet - E-learning

Logo van Bestuursacademie Nederland

Je bent nieuw bij de gemeente of gaat via een uitzendbureau aan de slag in het sociaal domein. Ook als je al werkt op een van de andere gebi…

check_box_outline_blank

Jeugdwet - Virtual Classroom

Logo van Bestuursacademie Nederland

Je bent beleidsmedewerker sociaal domein, adviseur jeugd, juridisch medewerker, jeugdconsulent of medewerker sociaal (wijk)team. In de Virtu…

check_box_outline_blank

Adviseur Jeugd en Gezin - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
placeDinsdag 31 oktober 2023 in Utrecht en 30 andere datums

Je bent werkzaam binnen het beleidsthema jeugd of je wilt je breed oriënteren op het thema jeugd en gezin. Je bent aanspreekpunt voor zowel …

check_box_outline_blank

Jeugdwet - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
placeWoensdag 11 oktober 2023 in Utrecht en 8 andere datums

Je bent beleidsmedewerker sociaal domein, adviseur jeugd, juridisch medewerker, jeugdconsulent of medewerker sociaal (wijk)team. Sinds de in…

check_box_outline_blank

Medewerker Bezwaar en Beroep in het Sociaal Domein - Virtual Classroom

Logo van Bestuursacademie Nederland

Je maakt beschikkingen en behandelt bezwaar- en beroepschriften in het sociaal domein. In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal …

check_box_outline_blank

Medewerker Bezwaar en Beroep in het Sociaal Domein - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
placeDinsdag 7 november 2023 in Amsterdam en 15 andere datums

Je maakt beschikkingen en behandelt bezwaar- en beroepschriften in het sociaal domein. De Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke on…

check_box_outline_blank

Jeugdwet en Jeugdhulp - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
placeDinsdag 6 februari 2024 in Amsterdam en 7 andere datums

Je wilt je ontwikkelen tot beleidsadviseur binnen de lokale overheid en je specialiseren op het gebied van de Jeugdwet. De Jeugdwet heeft ni…

check_box_outline_blank

Jeugdwet en Jeugdhulp - Virtual Classroom

Logo van Bestuursacademie Nederland

Je wilt je ontwikkelen tot beleidsadviseur binnen de lokale overheid en je specialiseren op het gebied van de Jeugdwet. De Jeugdwet heeft ni…