star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 122.000 onafhankelijke ervaringen.

15 Jeugdwet Jeugdwet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

Tip: bekijk ook de Jeugdwet producten die niet aan een specifieke startdatum of plaats gebonden zijn: E-Learning (10) of Jeugdwet in heel Nederland (55). Of vraag vrijblijvend een offerte aan voor een incompany training.

check_box_outline_blank

Het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken in het sociaal domein voor gemeenten

Logo van Berghauser Pont Academy
placeWoensdag 12 juni 2024 in Utrecht

Toezicht op rechtmatigheid in de Wmo en Jeugdwet Toezicht houden en het uitvoeren van onderzoek Persoonsgebonden budgetten Herzien, intrekk…

check_box_outline_blank

De aanpak van fraude in het sociaal domein

Logo van Berghauser Pont Academy
placeDinsdag 4 juni 2024 in Utrecht en 1 andere datum

Inleiding fraude binnen het sociaal domein Onderzoek en stappenplan bij vermoedens van fraude Bewijsmaatstaf bestuursrechtelijke en civielr…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wlz

Logo van Berghauser Pont Academy
placeWoensdag 16 oktober 2024 in Utrecht

Overzicht van de inhoud van de Wet langdurige zorg De werking van de de Wlz Hoe ziet het proces van de Wlz eruit? De indicatiestelling die …

check_box_outline_blank

De rol en verantwoordelijkheid van ouders in de Jeugdwet

Logo van Berghauser Pont Academy
placeWoensdag 29 mei 2024 in Utrecht en 1 andere datum

Wettelijke verantwoordelijkheid van ouders bij de opvoeding en het opgroeien van kinderen Rol ouders en overheid ten opzichte van het Inter…

check_box_outline_blank

Afbakening van de Wmo en Jeugdwet in de verordening

Logo van Berghauser Pont Academy
placeDonderdag 13 juni 2024 in Utrecht en 1 andere datum

Werking en reikwijdte van de gemeentelijke verordening Welke grondslagen biedt een verordening bij de aanspraak op jeugdhulp of maatschappe…

check_box_outline_blank

Verdiepingscursus Jeugdwet

Logo van Berghauser Pont Academy
placeWoensdag 20 november 2024 in Utrecht

De verschillende begrippen en plannen die de Jeugdwet kent De verschillende soorten ouders en soorten problemen en stoornissen De toegang t…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdwet

Logo van Berghauser Pont Academy
placeDonderdag 17 oktober 2024 in Utrecht

Overzicht en inleiding van de Jeugdwet en vormen van jeugdhulp De begrippen ouder, jeugdige, woonplaats en de plannen Toegang tot jeugdhulp…

check_box_outline_blank

Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs: samenhang en afbakening

Logo van Berghauser Pont Academy
placeWoensdag 27 november 2024 in Utrecht

De kaders van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs De afbakening Jeugdwet – Wet Passend Onderwijs Rollen en verantwoordelijkheden van ge…

check_box_outline_blank

Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein

Logo van Berghauser Pont Academy
placeDonderdag 12 december 2024 in Utrecht

In één dag up-to-date De wet, rechtspraak en casuïstiek De verschillen tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet Hoe moet de hoogte van de PGB-tari…

check_box_outline_blank

Jeugdwet - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
placeMaandag 7 oktober 2024 in Amsterdam en 7 andere datums

Je bent beleidsmedewerker sociaal domein, adviseur jeugd, juridisch medewerker, jeugdconsulent of medewerker sociaal (wijk)team. Sinds de in…

check_box_outline_blank

Medewerker Bezwaar en Beroep in het Sociaal Domein - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
placeDinsdag 12 november 2024 in Amsterdam en 15 andere datums

Je maakt beschikkingen en behandelt bezwaar- en beroepschriften in het sociaal domein. De Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke on…

check_box_outline_blank

Adviseur Jeugd en Gezin - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
placeDinsdag 4 juni 2024 in Amsterdam en 6 andere datums

Je bent werkzaam binnen het beleidsthema jeugd of je wilt je breed oriënteren op het thema jeugd en gezin. Je bent aanspreekpunt voor zowel …

check_box_outline_blank

Expert Sociaal Domein - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
placeDinsdag 4 juni 2024 in Amsterdam en 7 andere datums

Je bent ambitieus en werkzaam in het sociaal domein. Je bent ondernemend en durft het avontuur aan te gaan. Je neemt verantwoordelijkheid e…

check_box_outline_blank

Toezicht en Handhaving Binnen het Sociale Domein - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
placeDinsdag 10 september 2024 in Amsterdam en 23 andere datums

Deze training is geschikt voor consulenten, fraudepreventiemedewerkers, toezichthouders, sociaal rechercheurs en handhavers die werkzaam zi…

check_box_outline_blank

Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2024** - online cursus, Jeugdrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
placeDonderdag 7 november 2024 in Online

De inwerkingtreding in 2015 van de Jeugdwet en de Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen hebben grote impact gehad op de dagelijkse p…