Starterscursus Wmo

Tijdsduur
Logo van Langhenkel-Talenter Academie

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. Per 1 januari 2015 is de wettelijke taak ook nog uitgebreid met het bieden van begeleiding, beschermd wonen en opvang in de vernieuwde Wmo 2015. Het werk van een Wmo-consulent bestaat voornamelijk uit het beoordelen van de participatiebelemmeringen van inwoners van een gemeente, het voeren van keukentafelgesprekken na een melding en het eventueel innemen en afhandelen van aanvragen voor voorzieningen op grond van de Wmo 2015. Het kan hierbij onder meer gaan om hulp bij het huishouden, begeleiding, woon…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. Per 1 januari 2015 is de wettelijke taak ook nog uitgebreid met het bieden van begeleiding, beschermd wonen en opvang in de vernieuwde Wmo 2015. Het werk van een Wmo-consulent bestaat voornamelijk uit het beoordelen van de participatiebelemmeringen van inwoners van een gemeente, het voeren van keukentafelgesprekken na een melding en het eventueel innemen en afhandelen van aanvragen voor voorzieningen op grond van de Wmo 2015. Het kan hierbij onder meer gaan om hulp bij het huishouden, begeleiding, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. De participatiegedachte die in de Wmo 2015 is vastgelegd, vergt een specifieke benadering van een melding en een aanvraag. Een benadering waarbij er zoveel mogelijk wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden van de aanvrager en manieren om zijn of haar beperkingen te compenseren (de ‘kanteling’). Medewerkers die met de Wmo 2015 te maken krijgen, dienen zich de regels en de ‘gekantelde’ aanpak die uit de Wmo 2015 volgen, eigen te maken. Hiervoor heeft Langhenkel Opleiding, Training & Advies de Starterscursus Wmo 2015 ontwikkeld.

Inhoud

Allereerst zal de docent gedurende deze cursus ingaan op het wettelijke kader van de Wmo 2015. Aan de orde komen onder meer:

 • de inhoud van de Wmo 2015 en de participatie-/kantelingsgedachte;
 • de Wmo-terminologie;
 • de hoofdtaken van de gemeente (waaronder de informatie- en adviesfunctie);
 • de verschillende voorzieningen;
 • de te onderscheiden doelgroepen;
 • de relatie met andere wetten;
 • wonen, zorg en welzijn versmolten, praktijkvoorbeelden;
 • de eigen bijdrage en persoonsgebonden budgetten;
 • de financiële aspecten van de Wmo;
 • de procedure met de melding en de aanvraag;
 • de laatste ontwikkelingen.

Nadat de docent de theoretische basis heeft gelegd, krijgt de rest van de cursus een praktijkgericht karakter, waarbij de nadruk ligt op de praktische invulling van de participatiegedachte. Onder de Wmo 2015 moet de consulent allereerst het (participatie)probleem analyseren. Vervolgens onderzoekt hij/zij op welke wijze dit (participatie)probleem kan worden opgelost, waarbij het goed mogelijk is dat het probleem adequaat kan worden opgelost met behulp van een andere voorziening dan waar de burger in eerste instantie om vroeg. Dit is de gekantelde benadering onder de Wmo 2015. Deze benadering vormt de rode draad in het overige deel van de cursus, waarbij de volgende onderwerpen kunnen worden onderscheiden:

 • de methodiek van indicatiestelling aan de hand van casussen;
 • maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen;
 • rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen;
 • melding en aanvraag;
 • onderzoek en advisering;
 • probleemanalyse en het gebruik van modellen;
 • het (al dan niet) gebruiken van protocollen (o.a. huishoudelijke verzorging, begeleiding en gebruikelijke zorg);
 • de gemeentelijke verordening in de praktijk (Pgb, juridische achtergronden, vertaalslag naar deelgroepen).

Daarnaast wordt de deelnemers aan de hand van praktijkopdrachten aangeleerd om een Wmo-melding op te pakken en een Wmo-aanvraag af te handelen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van de gemeente die de Wmo 2015 (gaan) uitvoeren.

Doel

Het doel van de cursus is om de deelnemers na afloop in staat te stellen om meldingen en aanvragen in het kader van de Wmo af te handelen met de bredere blik die de Wmo 2015 vereist.

Materiaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap, de Praktijkpocket Wmo en het Zakboek Zorg (beide uitgaven van De Langhenkel Groep).

Duur

3 dagen

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)