PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned) - Projectmanagement - Agile Project Management (AgilePM) - PMI-USA / PMBOK - Projectleider - Agile (algemeen) - Projectassistent

Type product
Niveau

PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned) - Projectmanagement - Agile Project Management (AgilePM) - PMI-USA / PMBOK - Projectleider - Agile (algemeen) - Projectassistent

OEM Office Elearning Menu NL
Logo van OEM Office Elearning Menu NL
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,9 OEM Office Elearning Menu NL heeft een gemiddelde beoordeling van 8,9 (uit 172 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned). 

Bestel deze unieke E-Learning cursus PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned) online, 1 jaar 24/ 7 toegang tot rijke interactieve video’s, spraak, voortgangsbewaking door rapportages en testen per hoofdstuk om de kennis direct te toetsen. Dit pad introduceert projectbeheer en is afgestemd op de PMBOK® Guide - Sixth Edition, gepubliceerd door PMI®, Inc., 2017. Copyright en alle rechten voorbehouden. Materiaal uit deze publicatie is gereproduceerd met toestemming van PMI®.

Cursusinhoud

Project Management Introduction (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 3 Minutes

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Projectassistent, PMI-USA / PMBOK, PMP, Projectuitvoer / Uitvoerder en Projectleider.

PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned). 

Bestel deze unieke E-Learning cursus PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned) online, 1 jaar 24/ 7 toegang tot rijke interactieve video’s, spraak, voortgangsbewaking door rapportages en testen per hoofdstuk om de kennis direct te toetsen. Dit pad introduceert projectbeheer en is afgestemd op de PMBOK® Guide - Sixth Edition, gepubliceerd door PMI®, Inc., 2017. Copyright en alle rechten voorbehouden. Materiaal uit deze publicatie is gereproduceerd met toestemming van PMI®.

Cursusinhoud

Project Management Introduction (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 3 Minutes

 • Project Characteristics
 • Project Manager Responsibilities
 • Project Management Competencies
 • Portfolios and Programs
 • Project Stakeholder Roles
 • Stakeholders within the Organization
 • Organizational Culture Influence
 • Environmental Influences and Process Assets
 • Organizational Structure Types
 • Agile Considerations
 • Exercise: Project Management Concepts

Project Fundamentals (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 51 Minutes

 • The Life Cycle of a Project
 • The Product Life Cycle
 • Project Phases
 • Phases and the Project Life Cycle
 • The Project Management Institute (PMI)®
 • The PMBOK® Guide
 • The Project Management Process Groups
 • The Project Management Knowledge Areas
 • Exercise: Understanding Project Elements

The Process Groups (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 13 Minutes

 • Project Management Processes
 • Product-oriented Processes
 • Process Groups Characteristics
 • Project Management Process Dependencies
 • Managing Process Group Dependencies
 • The Initiating Process Group
 • The Planning Process Group
 • The Executing Process Group
 • The Monitoring and Controlling Process Group
 • The Closing Process Group
 • Exercise: Process Groups and Knowledge Areas

Project Initiation and Planning (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 12 Minutes

 • Project Integration Management
 • Integration Management Process Groups
 • The Project Charter and Project Management Plan
 • Business Needs and Project Creation
 • Inputs to Developing the Project Charter
 • Techniques for Developing the Project Charter
 • Elements of a Project Charter
 • Inputs to the Project Management Plan
 • Compiling the Project Management Plan
 • Exercise: Planning the Project

Managing Project Work (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 20 Minutes

 • The Direct and Manage Project Work Process
 • Inputs to Direct and Manage Project Work
 • Techniques for Directing and Managing Project Work
 • Direct and Manage Project Work Outputs
 • The Manage Project Knowledge Process
 • Monitoring and Controlling Project Work
 • Monitor and Control Project Work Process Inputs
 • Monitor and Control Project Work Process Techniques
 • Monitor and Control Project Work Outputs
 • Project Baselines Updates
 • Exercise: Managing Project Work and Knowledge

Project Changes and Closing (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 4 Minutes

 • Integrated Change Control
 • Configuration Management
 • Inputs to Perform Integrated Change Control
 • The Change Control Process
 • Outputs of Perform Integrated Change Control
 • Inputs to Close Project or Phase
 • Close Project or Phase Tools and Techniques
 • Outputs of the Close Project or Phase Process
 • Exercise: Managing Change and Closing the Project

Capturing, Analyzing, and Using Project Lessons Learned

Course: 1 Hour, 8 Minutes

 • What are Lessons Learned?
 • Managing a Project's Knowledge Base
 • The Lessons Learned Process
 • Gather Lessons Learned Information
 • Conduct a Lessons Learned Meeting
 • Analyze Lessons Learned Information
 • Share and Adopt Lessons Learned
 • Documenting Lessons Learned
 • Tools for Continuous Improvement
 • Exercise: Collecting and Utilizing Lessons Learned

Strategically Focused Project Management

Course: 1 Hour, 12 Minutes

 • Business Strategy Overview
 • Project Strategy and Alignment
 • The Evolving Role of the Project Manager
 • Maintaining Strategic Alignment
 • Business Environment Analysis
 • Project Benefits Analysis
 • Project Stakeholder Impact
 • Communicating about the Project Charter
 • Managing Stakeholder Expectations
 • Exercise: Managing Strategic Alignment

Plan and Define Project Scope (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 12 Minutes

 • Defining Project Scope
 • The Plan Scope Management Process
 • Inputs to Collect Requirements
 • Tools and Techniques for Collecting Requirements
 • Characteristics of Effective Requirements
 • Outputs of Collect Requirements
 • Techniques for Defining Scope
 • Outputs of the Define Scope Process
 • Components of a Project Scope Statement
 • Exercise: Planning and Defining Project Scope

Create Work Breakdown Structure (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 12 Minutes

 • The Role of the WBS
 • The WBS Structure
 • Inputs to Create WBS
 • Decomposition Activities
 • Principles for Effective Decomposition
 • Verifying the WBS
 • Finalizing the WBS
 • Outputs of Create WBS
 • The WBS Dictionary
 • Exercise: Creating the WBS and Scope Baseline

Validate and Control Scope (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 56 Minutes

 • Validating Project Scope
 • Inputs to Validate Scope
 • Validate Scope versus Control Quality
 • Outputs of Validate Scope
 • The Control Scope Process
 • Inputs to Control Scope
 • Performing a Variance Analysis
 • Outputs of Control Scope
 • Exercise: Validating and Controlling Scope

Define and Sequence Activities (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 24 Minutes

 • Project Schedule Management Processes
 • The Plan Schedule Management Process
 • The Schedule Management Plan
 • Inputs to Define Activities
 • Tools and Techniques to Define Activities
 • Defining Activities for Small and Large Projects
 • The Activity List and Activity Attributes
 • The Milestone List
 • The Sequence Activities Process
 • Inputs to Sequence Activities
 • Types of Dependencies
 • The Precedence Diagramming Method
 • Exercise: Plan, Define, and Sequence Activities

Develop the Project Schedule (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 49 Minutes

 • Inputs to Estimate Activity Durations
 • High-level Duration Estimates
 • Using Parametric Estimating for Activity Durations
 • Using Three-point Estimating for Activity Durations
 • Outputs of Estimate Activity Durations
 • Overview of the Project Schedule
 • Inputs to Develop Schedule
 • Tools and Techniques of Develop Schedule
 • The Critical Path Method
 • CPM: Determining Start and Finish Dates
 • Leads & Lags and Schedule Compression
 • Outputs of Develop Schedule
 • Performing the Forward Pass
 • Performing the Backward Pass
 • Determining the Total Float
 • Determining the Free Float
 • Determining the Critical Path
 • Creating a Schedule Network Diagram from a Table
 • Exercise: Developing the Project Schedule

Control the Project Schedule (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 52 Minutes

 • Inputs to Control Schedule
 • Tools and Techniques of Control Schedule
 • Monitoring Schedule Performance
 • Outputs of Control Schedule
 • Use Resource Leveling
 • Use Resource Smoothing
 • Crash the Schedule
 • Use Fast Tracking
 • Exercise: Controlling the Project Schedule

Creating a Project Budget (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 8 Minutes

 • Project Cost Management Processes
 • The Plan Cost Management Process
 • Inputs to Estimate Costs
 • Tools and Techniques of Estimate Costs
 • Using the Bottom-up Technique to Estimate Costs
 • Outputs of Estimate Costs
 • Inputs to Determine Budget
 • Tools and Techniques to Determine Budget
 • Outputs of Determine Budget
 • Exercise: Estimating Costs and Developing the Budget

Keeping Your Project on Budget (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 37 Minutes

 • Inputs to Control Costs
 • Tools and Techniques to Control Costs
 • Earned Value and Cost Performance
 • Forecasting Using the EAC
 • To-complete Performance Index (TCPI)
 • Outputs of Control Costs
 • Calculating the Planned Value and Earned Value
 • Comparing Schedule Performance against the Plan
 • Comparing Cost Performance against the Plan
 • Determining Project Performance
 • Determining Project Performance, Scenario
 • Determining Estimate at Completion, Scenarios
 • Determining Estimate at Completion, Scenarios
 • Exercise: Controlling Project Costs

Planning Quality Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 8 Minutes

 • Quality Management Overview
 • Quality, Grade, Precision, and Accuracy
 • The Project Quality Management Processes
 • Inputs of Plan Quality Management
 • Plan Quality Management Tools and Techniques
 • Cost of Quality
 • Cost-Benefit Analysis
 • Outputs of Plan Quality Management
 • The Quality Management Plan
 • Exercise: Planning Quality Management

Manage and Control Quality (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 19 Minutes

 • Inputs to Manage Quality
 • Quality Audits
 • Process Analysis and Root Cause Analysis
 • Outputs of Manage Quality
 • Inputs to Control Quality
 • Techniques to Control Quality
 • Representing Data for Quality Control
 • Outputs of Control Quality
 • Determining When a Process Is Out of Control
 • Quality Management Characteristics
 • Quality Control Characteristics
 • The Quality Management/Quality Control Relationshi
 • Exercise: Quality Management and Quality Control

Quality Methodologies and Standards for Project Management

Course: 1 Hour, 4 Minutes

 • Using Lean for Quality Improvement
 • Lean Principles
 • Six Sigma for Process and Quality Improvement
 • Quality Management Practices
 • Kanban and Continuous Improvement
 • Value Stream Mapping
 • ISO 9000 Quality Principles
 • CMMI®
 • The British Standards Institution
 • IEEE
 • Exercise: Continuous Improvement and Standards

Plan and Acquire Resources (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 30 Minutes

 • Project Resource Management Overview
 • Inputs to Plan Resource Management
 • Plan Resource Management Tools and Techniques
 • RACI Charts
 • Outputs of Plan Resource Management
 • The Estimate Activity Resources Process
 • Inputs to Estimate Activity Resources
 • Tools and Techniques to Estimate Activity Resources
 • The Bottom-up Estimating Technique
 • Estimate Activity Resources Outputs
 • The Resource Breakdown Structure
 • Inputs to Acquire Resources
 • Tools and Techniques to Acquire Resources
 • Negotiating to Acquire Resources
 • Outputs of Acquire Resources
 • Exercise: Planning Resources for Your Project

Develop and Manage Resources (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 21 Minutes

 • Inputs to Develop Team
 • Tools and Techniques of Develop Team
 • Team Building
 • Using Recognition and Rewards
 • Outputs of Develop Team
 • Inputs to Manage Team
 • Tools and Techniques for Manage Team
 • Using Interpersonal Skills to Manage the Team
 • Motivation Theories Part
 • Motivation Theories Part
 • Outputs of Manage Team
 • Inputs to Control Resources
 • Effective Techniques for Controlling Resources
 • Outputs of the Control Resources Process
 • Exercise: Developing and Managing Project Resources

Plan and Manage Communications (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 7 Minutes

 • Project Communications Overview
 • Inputs to Plan Communications Management
 • Communication Requirements Analysis
 • Communication Channels
 • Communication Models
 • Communication Methods and Technologies
 • Outputs of Plan Communications Management
 • Inputs to Manage Communications
 • Tools and Techniques of Manage Communications
 • Outputs of Manage Communications
 • Exercise: Plan and Manage Project Communications

Monitor Project Communications (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 48 Minutes

 • Monitor Communications Overview
 • Data and Documents for Monitoring Communications
 • Other Inputs to Monitor Communications
 • Using a PMIS to Monitor Project Communications
 • Using Techniques to Monitor Communications
 • Outputs of Monitor Communications
 • Exercise: Monitoring Project Communications

Planning Risk Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 7 Minutes

 • Understanding Project Risk
 • Types of Project Risks
 • Reducing the Uncertainty of Risk
 • Understanding Risk Responses
 • Inputs to Plan Risk Management
 • Tools and Techniques to Plan Risk Management
 • The Risk Management Plan
 • Sample Risk Management Plan
 • The Risk Probability and Impact Matrix
 • Exercise: Planning Risk Management

Identifying Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 5 Minutes

 • Inputs to Identify Risks
 • Document Analysis
 • Brainstorming to Gather Data
 • Using Interviewing to Identify Risks
 • Using Root Cause Analysis to Identify Risks
 • Using SWOT Analysis to Identify Risks
 • Using Assumption and Constraint Analysis
 • Using Checklists to Identify Risks
 • Outputs of Identify Risks
 • Exercise: Identifying Risks

Analyzing Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 23 Minutes

 • Inputs to Perform Qualitative Risk Analysis
 • Qualitative Risk Analysis Tools and Techniques
 • Risk Probability and Impact Assessment
 • Outputs of Perform Qualitative Risk Analysis
 • Inputs to Perform Quantitative Risk Analysis
 • Gathering Quantitative Risk Data
 • Representing Uncertainty
 • Sensitivity Analysis for Quantitative Data
 • Decision Tree Analysis
 • Simulations
 • Risk Report Updates
 • Exercise: Analyzing Risk Data

Responding to Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 15 Minutes

 • Inputs to Plan Risk Responses
 • Strategies for Negative Risks or Threats
 • Strategies for Positive Risks or Opportunities
 • Contingency Planning
 • Outputs of Plan Risk Responses
 • The Implement Risk Responses Process
 • Inputs to Monitor Risks
 • Risk Audits
 • Data Analysis for Monitoring Risks
 • Determining Appropriate Risk Responses
 • Outputs of Monitor Risks
 • Exercise: Planning and Responding to Risks

Procurement Planning (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 1 Hour, 10 Minutes

 • Buyers and Sellers in Procurement Management
 • Introduction to Contracts
 • Inputs to Plan Procurement Management
 • Fixed-price Contracts
 • Cost-reimbursable and Time-and-materials Contracts
 • Tools and Techniques of Plan Procurement Management
 • Make-or-buy Analysis
 • Performing a Make-or-buy Analysis
 • Outputs of Plan Procurement Management
 • Bid and Procurement Documents
 • Exercise: Planning Procurement Management

Procurement Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 39 Minutes

 • Inputs to Conduct Procurements
 • Tools and Techniques to Conduct Procurements
 • Outputs of Conduct Procurements
 • Inputs to Control Procurements
 • Controlling Project Procurements
 • Outputs of Control Procurements
 • Exercise: Managing and Controlling Procurements

Identifying Project Stakeholders

24 Minutes

 • Defining Stakeholders
 • Inputs to Identify Stakeholders
 • Tools and Techniques for Identifying Stakeholders
 • The Stakeholder Register

Planning Stakeholder Engagement

36 Minutes

 • Inputs to Plan Stakeholder Engagement
 • Engaging Stakeholders
 • The Stakeholder Engagement Plan
 • Exercise: Planning Project Stakeholder Engagement

Managing Stakeholder Engagement (PMBOK® Guide Sixth Edition)

Course: 50 Minutes

 • Inputs to Manage Stakeholder Engagement
 • Techniques to Manage Stakeholder Engagement
 • Managing Engagement with Communication Skills
 • Managing Engagement with Interpersonal Skills
 • Outputs of Manage Stakeholder Engagement
 • Inputs to Monitor Stakeholder Engagement
 • Techniques for Monitoring Stakeholder Engagement
 • Outputs of Monitoring Stakeholder Engagement
 • Exercise: Engaging Project Stakeholders

TestPrep Certified Associate in Project Management (CAPM) PMBOK Guide 6th Ed.
•Assessment: 3 Hours

Verrijk Uw Carrière met OEM's 1000+ ICT Trainingen en Certificeringen

Ontdek de wereld van mogelijkheden met OEM's uitgebreide aanbod van meer dan 1000 ICT trainingen, cursussen, en certificeringen. Of u nu op zoek bent naar E-Learning, Incompany trainingen of Virtual Classroom sessies, wij hebben alles om aan uw leerbehoeften te voldoen.

Waarom voor OEM Kiezen?

 • Uitgebreide Selectie: Kies uit een breed scala aan cursussen van meer dan 200 topmerken voor uw persoonlijke en professionele groei.
 • Hoge Tevredenheid: Onze cursisten hebben ons een indrukwekkende beoordeling van 8.9 op Springest gegeven.
 • Kwaliteitsgarantie: Profiteer van onze Award Winning E-learning en leer van gecertificeerde docenten die experts zijn in hun vakgebied.

Neem Nu Actie voor Uw Professionele Ontwikkeling:

 • Bezoek onze website om het volledige aanbod te verkennen en de training te kiezen die bij u past.
 • Schrijf u vandaag nog in en begin aan uw reis naar certificering en deskundigheid in de ICT.

Wacht niet langer om uw vaardigheden te verbeteren en uw carrière naar een hoger niveau te tillen. Met OEM's uitgebreide trainingsaanbod bent u slechts één stap verwijderd van het realiseren van uw professionele doelen.

Begin vandaag nog met leren – Uw toekomst wacht!

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)