Opleiding tot Inkomensconsulent

Tijdsduur
Logo van SV Land

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

SV Land biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Den Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden, Rotterdam, Zoetermeer

Beschrijving

Algemeen

Een Inkomensconsulent bij een gemeente behandelt aanvragen voor de Participatiewet en aanverwante regelgeving. Hij is tevens het aanspreekpunt voor cliënten en heeft kennis van alle wetten in de sociale zekerheid.

Hiermee zorgen zij dat mensen datgene krijgen waar zij recht op hebben. Naast wetskennis hebben zij de juiste gespreksvaardigheden nodig en moeten ze in staat zijn om een onderbouwde rapportage en kwalitatieve beschikking op te stellen.

Wilt u werken als Inkomensconsulent bij een gemeente? Tijdens de 16-daagse Opleiding tot Inkomensconsulent wordt alle benodigde kennis behandeld waardoor u een mooie start kunt maken bij een sociale dienst.

Doel

Door het volgen van de …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Algemeen

Een Inkomensconsulent bij een gemeente behandelt aanvragen voor de Participatiewet en aanverwante regelgeving. Hij is tevens het aanspreekpunt voor cliënten en heeft kennis van alle wetten in de sociale zekerheid.

Hiermee zorgen zij dat mensen datgene krijgen waar zij recht op hebben. Naast wetskennis hebben zij de juiste gespreksvaardigheden nodig en moeten ze in staat zijn om een onderbouwde rapportage en kwalitatieve beschikking op te stellen.

Wilt u werken als Inkomensconsulent bij een gemeente? Tijdens de 16-daagse Opleiding tot Inkomensconsulent wordt alle benodigde kennis behandeld waardoor u een mooie start kunt maken bij een sociale dienst.

Doel

Door het volgen van de Opleiding tot Inkomensconsulent bent u in staat te beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering op grond van de Participatiewet. U kunt een aanvraag levensonderhoud in al zijn facetten op een correcte wijze afhandelen. U kunt uw onderzoeken in een rapport verwerken en het besluit in een beschikking op een juiste wijze aan de burger kenbaar maken.

Daarnaast bent u in staat om een huisbezoek op een correcte wijze af te leggen en weet u waar u op moet letten bij het opsporen van fraudesignalen.

Er wordt veel aandacht besteed aan het respectvol behandelen van iedere cliënt. Behandel iemand zoals uzelf ook behandeld wil worden.

Doelgroep

De Opleiding tot Inkomensconsulent is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en vaardigheden beschikken die voor een adequate uitvoering van de functie nodig zijn.

Daarnaast is de opleiding zeer geschikt voor hen die hun kennis en vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse onderdelen van de opleiding te volgen. Neem hiervoor contact met ons op.

Ook is de opleiding interessant als u een carrièreswitch overweegt.

Programma

Voorliggende Voorzieningen (2 dagen)
In de training voorliggende voorziening laten we de belangrijkste zaken de revue passeren en is de deelnemer op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorliggende voorzieningen.

 • Ontslagrecht, WW, WAZO, IOAW, IOW, ZW, WIA
 • Uitspraken arbeids- en sociale zekerheidsrecht in relatie tot toegang naar Participatiewet
 • Studiefinanciering in relatie tot de Participatiewet

Participatiewet (7 dagen)

 • Doelstellingen en grondbepalingen Participatiewet
 • Begripsbepalingen Participatiewet
 • Kring van rechthebbenden
 • Aanvraag
 • Vormen van bijstand
 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag/ individuele studietoeslag
 • Middelen
 • Vermogen
 • Re-integratie en participatie
 • Verplichtingen
 • Handhaving

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet (1 dag)
Aan de hand van casuïstiek worden ook de andere wetten in het sociaal domein behandeld. U wordt geleerd breder te kijken dan alleen de Participatiewet.

Algemene Wet bestuursrecht in relatie tot de Participatiewet – Rapporteren en beschikkingen (1 dag)
Een rapportage dient zo objectief mogelijk te zijn, onderbouwd en gebaseerd op feiten. Tevens wordt geleerd om goed te motiveren. Dit gebeurt aan de hand van jurisprudentie, maar vooral ook met praktijkcases en opdrachten met betrekking tot het motiveringsbeginsel.

Heffingskortingen (1 dag)

 • Heffingskortingen
 • Bijstandssituaties en heffingskortingen
 • Middelentoets bijstand en heffingskortingen in het fiscale jaar

Terugvordering en verhaal (1 dag)
In de module terugvordering en verhaal schenken we kort aandacht aan verhaal en staan we langer stil bij terugvordering. Er zal duidelijk uitleg gegeven worden aan de verschillen.

 • Herzien en intrekken;
 • Het zelfstandig en onzelfstandig terugvorderingsbesluit;
 • De terugvorderingsbepalingen;
 • Terugvordering: bevoegdheid en plicht;
 • Beoordelingsvrijheid: afzien van terugvordering; de zesmaandenjurisprudentie;
 • Van wie terugvorderen (alleenstaande, gezin en verzwegen partner).
 • Het vervolgtraject
 • De minnelijke regeling
 • Draagkrachtonderzoek
 • Dwanginvordering (beslagrecht en beslagvrije voet)
 • Vordering op de nalatenschap (erfrechtelijke aspecten en uitvoering)

Huisbezoek (1 dagdeel)
Het onderdeel huisbezoek combineren we met kennisoverdracht van rechten en plichten vanuit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wat komt er allemaal kijken bij een huisbezoek?

Fraudealertheid (1 dagdeel)
De deelnemers leren wat fraude nu werkelijk is, op welke wijze fraude gesignaleerd kan worden en hoe te handelen bij constatering van feiten, wat wel, wat niet. Daarnaast is ruime aandacht voor de juridische aspecten van een confronterend gesprek.

Gesprekstechnieken – Klantbeleving/klantbejegening & klantgericht communiceren (2 dagen)
De wijze waarop het contact verloopt met uw klanten bepaald grotendeels het beeld van uw organisatie. U heeft één kans om een goede eerste indruk achter te laten! Dit geldt voor receptionist(e) en natuurlijk ook voor alle andere medewerkers die contact hebben met klanten. De klant van nu stelt hoge eisen en is vaak goed geïnformeerd. In deze training leert u op een klantvriendelijke manier een zakelijk gesprek te voeren.

Overig

Trainer
De opleiding zal worden verzorgd door diverse zeer ervaren trainers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn. De docent brengt u op een prettige wijze de theorie -en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk- bij.

Certificaat/diploma
Na het afronden van de Opleiding tot Inkomensconsulent ontvangt u een Certificaat van Deelname.

U kunt op 29 mei ook een examen afleggen. Bij het behalen van het examen ontvangt u een diploma tot Inkomensconsulent.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)