Thuisstudie Projectleider

Type product
Logo van Training Masters

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

Thuisstudie projectleider

Projectleider. cursus als thuisstudie.

Eindelijk een cursus die is geschreven vanuit het gezichtspunt van de projectleider.

Veel statistieken laten zien dat veel projecten te laat, over budget en met slechte kwaliteit worden opgeleverd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zelfs 50% van de projecten te laat of over budget eindigen, 25% van de projecten falen compleet en slechts 25% slagen.

Als één methodiek om projecten te leiden de beste zou zijn, zou alleen die methode nog maar toegepast worden. Er zijn echter vele methoden om projecten te leiden. Er is niet één beste methodiek. Wel kan voor elk soort project een bepaalde methodiek worden gekozen die voor …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Projectleider, Projectuitvoer / Uitvoerder, Projectmedewerker, Projectmanagement en projectassistent.

Thuisstudie projectleider

Projectleider. cursus als thuisstudie.

Eindelijk een cursus die is geschreven vanuit het gezichtspunt van de projectleider.

Veel statistieken laten zien dat veel projecten te laat, over budget en met slechte kwaliteit worden opgeleverd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zelfs 50% van de projecten te laat of over budget eindigen, 25% van de projecten falen compleet en slechts 25% slagen.

Als één methodiek om projecten te leiden de beste zou zijn, zou alleen die methode nog maar toegepast worden. Er zijn echter vele methoden om projecten te leiden. Er is niet één beste methodiek. Wel kan voor elk soort project een bepaalde methodiek worden gekozen die voor dat project de beste is.

In deze cursus wordt daarom niet uitgegaan van één methodiek, maar staat de projectleider centraal.

De training is geschikt voor huidige en toekomstige projectleiders die zich verder willen ontwikkelen.

Resultaat

  • U beheerst de taken en verantwoordelijkheden van een projectleider
  • U heeft inzicht in de verschillende stijlen van leidinggeven, communicatieprocessen, samenwerking en conflicthantering
  • U heeft inzicht in uw eigen vaardigheden, valkuilen en rol als projectleider
  • U kunt draagvlak creëren door effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren, consulteren)
  • U leert uw werkzaamheden en verantwoordelijkheden effectief en doelgericht organiseren
  • U leert een constructieve relatie ontwikkelen met uw opdrachtgever en omgeving
  • U leert uw team optimaal te laten samenwerken

Inhoud:

Inleiding

Stappenplan: het leiden van een project in vogelvlucht

Les 1a : Oriënteren

Les 1 b: Competenties van de projectleider -Competenties - Kennis en inzicht -Houding -Vaardigheden- Valkuilen -Vragen en opdrachten.

Les 2a: Achtergrond van je project verkennen -Aanleiding van je project-Projectdoel -Stakeholderanalyse- Businesscase1 -Haalbaarheid van je project -Valkuilen -Vragen en opdrachten.

Deel 2 Voorbereiden

Les 2b :Inzicht krijgen in je project -Scope -Aanvraag van opdrachtgever -Afbakening van je project -Verandering van scope Objective drift en scope creep-Meer- en minderwerk-Valkuilen -Vragen en opdrachten.

Les 3a: Structureren van je project-Project onderverdelen in deelprojecten en activiteiten-Team samenstellen vanuit de WBS -Verantwoordelijkheden-Procedures bepalen-Documenteren-Valkuilen -Vragen en opdrachten.

Les 3b:  Plannen van je project-Stap 1 Afhankelijkheid en volgorde van activiteiten bepalen -Stap 2 Volgorde van handelen en parallelliseren -Stap 3 Activiteitsduur en bewerkingstijd bepalen -4 Kritieke pad bepalen-Stap 5 Resources bepalen-  Stap 6 Netwerkplanning, balkenplanning -Stap 7 Mijlpalen definiëren vanuit WBS -Stap 8 Deadlines bepalen- Stap 9 Percentage gereedheid vaststellen -Stap 10 Kosten en kwaliteit plannen -Valkuilen -Vragen en opdrachten.

Les 4a : Managen van risico’s-Risicomanagement -Stap 1 Factoren inventariseren die projectresultaat beïnvloeden-Stap 2 Oorzaken en gevolgen risico’s inventariseren -Stap 3 Kans van risico’s bepalen -Stap 4 Voorkomen van risico’s onderzoeken: voorzorgsmaatregelen -Stap 5 Tegenmaatregelen bepalen bij het zich voordoen van risico’s -Stap 6 Bepalen alternatieve scenario’s -Stap 7 Statusbepaling risico’s-Risicoanalyse bij de haalbaarheidsstudie-Valkuilen-Vragen en opdrachten.

Les 4b: Organiseren van je project-Organiseren-Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden afspreken met teamleden Inkoopcontracten opmaken en materiaal en materieel bestellen -Voorbereidende werkzaamheden-Projectplan klaar- Valkuilen-Vragen en opdrachten.

Les 5a: Opstarten van je project -Kick-off -Mobiliseren- Valkuilen-Vragen en opdrachten.

Les 5b:  Sturen van je project-Bewaken leveringsomvang-Bewaken voortgang -Bewaken uitgaven en inkomsten-Valkuilen Vragen en opdrachten.

Les 6a: Communiceren en rapporteren -Communiceren met teamleden -Communiceren met en rapporteren aan je opdrachtgever-Rapporteren aan interne directie-Communiceren naar derden-Valkuilen-Vragen en opdrachten.

Deel Afronden

Les 6b: Afronden van je project-Opleveren deelprojecten- Factureren-Inwerken gebruikers -Afronden en overdragen van je project-Evalueren -Valkuilen-Vragen en opdrachten.

De cursus is opgebouwd uit 6 lessen bestaande uit een a en b gedeelte, bestaande uit collegesheets, samengestelde video’s gerelateerd aan het betreffende hoofdstuk en te beantwoorden vragen uit het begeleidende boek. Iedere les eindigt met het uitwerken van een casus. Vragen, antwoorden en de uitgewerkte casus per hoofdstuk, worden ook digitaal weergegeven.

Als extra ondersteuning voor de cursist wordt onder meer gebruik gemaakt van het digitaal lesmateriaal van Noordhoff Uitgevers.

Duur van de cursus ca. 3 maanden bij een gemiddelde studieduur.

De cursus wordt begeleid door een ervaren praktijkdocent uit het hoger onderwijs.

Het bijbehorende boek voor de cursus wordt door ons aan u verstrekt.

Prijs van de cursus € 399,--

Betaalt jouw werkgever mee?

Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.

Belastingteruggaaf voor studie.

Je kunt de studiekosten voor een Training Masters-opleiding, die aansluit op jouw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij jouw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst een gedeelte (afhankelijk van jouw belastingschaal) van jouw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt je studie bij Training Masters nog voordeliger!

Info@training-masters.com

www.training-masters.com

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)