Thuisstudie Zorg en Bedrijfsvoering

Type product
Logo van Training Masters

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

Zorg en Bedrijfsvoering

Thuisstudie Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn.

Dit is een bijzondere cursus Dit is een van de weinige cursussen die de bedrijfsvoering van de zorg- en welzijnssector op een samenhangende manier behandelen, en het enige Nederlandstalige. Het doet dit op een bijzonder heldere en duidelijke manier. De concepten zijn geplaatst in het licht van een van de belangrijkste ontwikkelingen die zich momenteel afspelen in de zorg, namelijk dat een deel van de regie in de zorg zich van de zorgverlener naar de zorggebruiker verplaatst. Denk bijvoorbeeld aan de chronische patiënt die dankzij slimme hulpmiddelen de dokter nauwelijks nog nodig heeft, of de cliënt die zelf zorg op …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Zorg en Bedrijfsvoering

Thuisstudie Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn.

Dit is een bijzondere cursus Dit is een van de weinige cursussen die de bedrijfsvoering van de zorg- en welzijnssector op een samenhangende manier behandelen, en het enige Nederlandstalige. Het doet dit op een bijzonder heldere en duidelijke manier. De concepten zijn geplaatst in het licht van een van de belangrijkste ontwikkelingen die zich momenteel afspelen in de zorg, namelijk dat een deel van de regie in de zorg zich van de zorgverlener naar de zorggebruiker verplaatst. Denk bijvoorbeeld aan de chronische patiënt die dankzij slimme hulpmiddelen de dokter nauwelijks nog nodig heeft, of de cliënt die zelf zorg op maat inkoopt.

Dit is een belangrijke cursus. Belangrijk, want een goede bedrijfsvoering is essentieel voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van onze zorg. En een zorginstelling aansturen is een uitdagend vraagstuk: er zijn nauwelijks complexere en heterogenere organisaties te bedenken. Dit geldt voor alle niveaus: van de financiering van de zorg met zijn publieke en private aspecten, tot dagelijkse taken als het plannen van een OK-complex of het toewijzen van zorgtaken aan medewerkers in een verpleeghuis of het terugdringen van de versnippering in de jeugdzorg. Iedereen die bijdraagt aan het managen en plannen van zorg zou weet moeten hebben van de concepten die in deze cursus behandeld worden. Onze zorg wordt er beter en efficiënter van.

Bedrijfsvoering is niet los te zien van de klant. Dus ook in de zorg wordt de bedrijfsvoering in belangrijke mate bepaald door de klant of zorggebruiker. In dit kader spreken we over het perspectief van de zorggebruiker, of het klantenperspectief. Binnen de zorgsector wordt dat vooral gekleurd door het eigen leven van de zorggebruiker en dan met name door het streven naar ‘een goed leven in eigen ogen’; èn de afhankelijke positie ten aanzien van de zorg, die ontstaat als zorg in meer of mindere mate een bijdrage levert aan ‘het (kunnen) leven van het eigen leven’ , wat bijna altijd het geval is.

In deze cursus is het klantenperspectief het vertrekpunt voor de bedrijfsvoering

U werkt als manager (of aankomend) in een zorginstelling, waar externe invloeden steeds meer uw werk lijken te bepalen. De sterk veranderende omgeving vergt veel van uw capaciteiten. Beleidsvraagstukken worden complexer en er moet steeds marktgerichter gewerkt worden. Hoe gaat u om met de balans tussen efficiëntie en zorg? De cursus Bedrijfsvoering voor Zorg en Welzijn speelt in op deze ontwikkelingen. U verdiept zich in de verschillende rollen die van u gevraagd worden. U vergroot uw managementvaardigheden en krijgt meer inzicht in de verschillende aspecten van bedrijfsvoering. Deze opleiding is daarmee een belangrijke stap in uw verdere carrière.

Doelgroep

De cursus Bedrijfsvoering voor Zorg en Welzijn is uitstekend geschikt voor personen die werken in een leidinggevende of coördinerende functie binnen de zorg- en welzijnssector en die zich verder willen ontwikkelen in management. Ook als u een dergelijke functie in de toekomst wilt vervullen, is deze opleiding zeer geschikt.

Unieke voordelen

  • Complete opleiding voor managementfunctie op strategisch niveau
  • Combineert essentiële kennis met praktische vaardigheden

Resultaat

  • U heeft inzicht in de kernelementen van management, organisatie en beleid binnen de zorg- en welzijnssector
  • U beheerst de managementtheorieën, -methoden en -technieken
  • U bezit essentiële kennis van veranderprocessen
  • U beheerst de (situationele) stijlen van leidinggeven, managementcommunicatie, samenwerking en conflicthantering
  • U beschikt over de kwaliteiten om uw medewerkers naar het gewenste resultaat te leiden

Inhoud van de cursus:

Les 1. Levering van zorg, een inleiding.

Inleiding  Organisatie van. de zorgsector op macroniveau. Organisatie van de zorgsector op mesoniveau. Actoren in de zorgsector. Bedrijfsvoeringsmodellen in de zorgsector.  MoVer-bedrijfsvoeringsmodel . Samenvatting. Casus. Oefening.

Les 2. Grenzen aan bedrijfsvoering in de zorgsector

Financiële ruimte van de cliënt.  Professionele verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Organisatorische verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Algemeen geaccepteerde waarden en normen. Samenvatting. Casus. Oefening.

Les 3. Organiseren van zorg

Missie. Analyse van de interne en externe omgeving. Positiebepaling. Visie. Organisatiedoelen. Strategie. Organisatiestructuur. Organisatiecultuur. Casus. Oefening.

Les 4. Cliënt specifieke context

Besturingsfilosofie. Cliënt specifieke context in samenhang. Wensen van de cliënt. Professionele standaarden en inzichten. De drie V’s. Cliëntspecificiteit. Besturingsconcept. Casus .Oefening.

Les 5. Organisatieprocessen

Wat is een proces binnen een organisatie?. Werken met processen binnen een zorgorganisatie. Primaire proces(sen) .Ondersteunende processen. Conditionerende processen. Processen gericht op toezicht en verantwoorden.

Les 6. Inrichten van processen

Basisstructuur. Ontwerpen van een basisstructuur. Beschrijven van processen. Processen die buiten de eigen organisatie reiken. Casus. Oefening.

Les 7.  Medewerkers

Medewerkers in een zorgorganisatie.  Medewerkers en hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Medewerkers en hun competenties. Personeelsbeleid. Casus. Oefening.

Les 8. Informatie en communicatie

Informatie en communicatie. Relatie basisstructuur en informatiesysteem. Communicatiestructuur. Soorten informatie. Casus. Oefening.

Les 9. Inzet van mensen, middelen en materialen

Capaciteit. Capaciteitsmanagement. Bezettingsgraad. Wachten. Medewerkers als capaciteitssoort. Casus. Oefening.

Les 10.  Prestaties van een organisatie en continue kwaliteitsverbetering

Op koers houden van de organisatie. Kwaliteitsmanagement . Werken met prestatie-indicatoren. Continue verbetering. Casus. Oefening.

De cursus is opgebouwd uit 10 lessen, bestaande uit collegesheets, samengestelde video’s gerelateerd aan het betreffende hoofdstuk en te beantwoorden vragen uit het begeleidende boek. Iedere les eindigt met het uitwerken van een casus en een oefeing. Vragen, antwoorden en de uitgewerkte casus per hoofdstuk, worden ook digitaal weergegeven.

Als extra ondersteuning voor de cursist wordt onder meer gebruik gemaakt van het digitaal lesmateriaal van Noordhoff Uitgevers.

Duur van de cursus ca. 3 maanden bij een gemiddelde studieduur.

De cursus wordt begeleid door een ervaren praktijkdocent uit het hoger onderwijs.

Het bijbehorende boek voor de cursus wordt door ons aan u verstrekt.

Prijs van de cursus € 499,--

Betaalt jouw werkgever mee?

Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.

Belastingteruggaaf voor studie.

Je kunt de studiekosten voor een Training Masters-opleiding, die aansluit op jouw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij jouw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst een gedeelte (afhankelijk van jouw belastingschaal) van jouw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt je studie bij Training Masters nog voordeliger!

info@training-masters.com

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)