Onderwijsassistent MBO-4 (OA4-BBL zij-instroom)

De opleiding van WerkendLeren is niet beschikbaar meer op Springest.

check_box_outline_blank

Basisopleiding onderwijsassistent

Logo van Laudius
|META_INFO|

Leraren krijgen het steeds drukker. Door de verminderde instroom van nieuwe leraren en de steeds veranderende regels in het onderwijs kunne…

check_box_outline_blank

Onderwijsassistent

Logo van De Ondernemersschool
|META_INFO|

Elk jaar neemt het aantal leerlingen per klas toe. Leraren staan te springen om een reddende engel zoals jij. Want als Onderwijsassistent z…

check_box_outline_blank

Online opleidingen Wmo consulent en Jeugdconsulent

Logo van WWZ Academie
|META_INFO|

Ben je op zoek naar een baan of een andere baan? De WWZ Academie helpt je verder met actieve ondersteuning naar werk, in samenwerking met o…

check_box_outline_blank

Pedagogisch Beleidsmedewerker en Coach

Logo van Laudius
|META_INFO|

Het is voor een organisatie in de kinderopvang wettelijk verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker en coach in huis te hebben. Hierbij…

check_box_outline_blank

Kinderopvang starten - Basis

Logo van De Ondernemersschool
|META_INFO|

De wachtlijsten in de kinderopvang kunnen oplopen tot weken, maanden of zelfs jaren. Talloze ouders blijven zitten met een kind op schoot e…

check_box_outline_blank

Pedagogisch Beleidsmedewerker

Logo van Laudius
|META_INFO|

De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering en professionalisering binnen de kinderopvang. Het is voor…

check_box_outline_blank

MBO Onderwijsassistent (niveau 4)

Logo van Study-Online
|META_INFO|

Een Onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasse…

check_box_outline_blank

Opleiding DTP Basis

Logo van Gmi designschool
|META_INFO|

Een DTP professional moet goed thuis zijn in de Adobe Software, Illustrator, Photoshop en InDesign. Denk bijvoorbeeld aan het digitaliseren…

check_box_outline_blank

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
|META_INFO|

Uitgebreid Er is een maatschappelijke ontwikkeling gaande waarin mensen, dichter bij huis, gebruik kunnen maken van deskundige hulpverlenin…

check_box_outline_blank

Sociaal Juridische Dienstverlening (deeltijd)

Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
|META_INFO|

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/) Uitg…