phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Stel je opleidingsvraag of gebruik de keuzehulp.

Opleidingen over de Aanpak van Kindermishandeling

Bekijk ook: Kinderopvang, Kindertherapeut, Kinderbescherming en Huiselijk geweld.

Bekijk ook: Kinderopvang, Kindertherapeut en Kinderbescherming.

check_box_outline_blank

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Logo van AMV-Opleidingen

Ben jij al goed op de hoogte van de wijzigingen in de meldcode?Weet je wat signalen zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld?Weet je…

check_box_outline_blank

Meldcode kindermishandeling

Logo van Match-it

Meldplicht In de kinderopvang geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een m…

check_box_outline_blank

Workshop Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Logo van Bender Academie

Vanaf augustus 2013 is de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Doel van deze wet is dat er sneller en adequater …

check_box_outline_blank

Training ‘Signaleren huiselijk geweld, kindermishandeling en de meldcode’

Logo van Kenniscentrum Sociaal Domein

it bevolkingsonderzoek blijkt dat er in Nederland ongeveer 1.000.000 mensen slachtoffer zijn van incidenteel huiselijk geweld (1 tot en met…

check_box_outline_blank

Kindermishandeling, vergroot uw gespreks en handelingsvaardigheden

Logo van kko - training en coaching
placeAmsterdam

KKO - Training en Coaching heeft een droom dat kinderen en volwassenen gelukkig zijn. Helaas is dat nog lang niet het geval. Wij willen daa…

check_box_outline_blank

Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Logo van King nascholing

Inhoud Er is veel aandacht voor de kwaliteit van professioneel handelen, de rol van Veilig Thuis en de onderlinge samenwerking met het doel…

check_box_outline_blank

Online: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Logo van WerkendLeren

In deze online module van WerkendLeren - die in mei 2020 van start gaat - leer je welke stappen je moet nemen bij vermoedens van huiselijk …

check_box_outline_blank

Kindermishandeling, maak het bespreekbaar

Logo van kko - training en coaching
placeAmsterdam

KKO - Training en Coaching heeft een droom dat kinderen en volwassenen gelukkig zijn. Helaas is dat nog lang niet het geval. Wij willen daa…

check_box_outline_blank

Bijscholing Meldcode: Signaleren kun je leren - Meldcode kindermishandeling -

Logo van KIKI Training & Coaching

Bijscholing Meldcode: Signaleren kun je leren - Meldcode kindermishandeling - Stap 1 van de meldcode is signalen in kaart brengen. Hoe herk…

check_box_outline_blank

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Logo van De Jeugdbank

De training kan opgebouwd worden uit verschillende modules. Tijdens iedere module kan een ander aspect van de aanpak van huiselijk geweld e…