Kubernetes Cloud-Native Security Associate (KCSA)

Type product
Tijdsduur

Kubernetes Cloud-Native Security Associate (KCSA)

Educate IT
Logo van Educate IT
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Educate IT heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Course Title: Kubernetes Cloud-Native Security Associate (KCSA) 1-Day Course

Course Description: Welcome to the Kubernetes Cloud-Native Security Associate (KCSA) 1-Day Course, a comprehensive program designed to equip you with the knowledge and skills necessary to secure Kubernetes and cloud-native environments. This course aligns with the Linux Foundation's KCSA certification and provides a deep dive into the world of container orchestration security and cloud-native security best practices.

Course Objectives: By the end of this course, participants will:

 1. Introduction to Kubernetes and Cloud-Native Security:

  • Understand the critical importance of security in Kubernetes and cloud-na…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Kubernetes, Cloud Computing, Amazon Web Services (AWS), Docker en Google Cloud.

Course Title: Kubernetes Cloud-Native Security Associate (KCSA) 1-Day Course

Course Description: Welcome to the Kubernetes Cloud-Native Security Associate (KCSA) 1-Day Course, a comprehensive program designed to equip you with the knowledge and skills necessary to secure Kubernetes and cloud-native environments. This course aligns with the Linux Foundation's KCSA certification and provides a deep dive into the world of container orchestration security and cloud-native security best practices.

Course Objectives: By the end of this course, participants will:

 1. Introduction to Kubernetes and Cloud-Native Security:

  • Understand the critical importance of security in Kubernetes and cloud-native ecosystems.
  • Explore the security challenges and considerations in containerized environments.
 2. Kubernetes Security Fundamentals:

  • Dive into the foundational security concepts within Kubernetes.
  • Explore Pod security, network policies, and RBAC (Role-Based Access Control).
 3. Container Security Best Practices:

  • Learn how to secure container images, registries, and runtime environments.
  • Implement Docker security best practices.
 4. Kubernetes Cluster Hardening:

  • Discover techniques for securing the Kubernetes control plane and worker nodes.
  • Implement security controls for etcd, the Kubernetes API server, and kubelet.
 5. Identity and Access Management (IAM) in Kubernetes:

  • Explore Kubernetes RBAC and authentication mechanisms.
  • Implement fine-grained access control for users and services.
 6. Network Security in Kubernetes:

  • Configure network policies to control communication between Pods.
  • Explore Service Mesh technologies for enhanced network security.
 7. Securing Kubernetes Workloads:

  • Implement best practices for securing applications, Pods, and Services.
  • Understand security considerations for stateful applications.
 8. Security Monitoring and Incident Response:

  • Explore monitoring tools and practices for identifying security threats.
  • Develop an incident response plan for Kubernetes environments.
 9. Security Auditing and Compliance:

  • Learn how to perform security audits and compliance checks.
  • Understand Kubernetes security benchmarks and standards.
 10. Cloud-Native Security Ecosystem:

  • Gain insights into the broader cloud-native security landscape, including CI/CD security, secrets management, and service mesh security.
 11. KCSA Certification Preparation:

  • Get prepared for the KCSA certification exam with a review of exam objectives and practice questions.
  • Receive guidance on exam logistics and resources for a successful certification journey.

This intensive one-day KCSA course will empower you with the knowledge and skills needed to secure Kubernetes and cloud-native environments effectively. Align your security expertise with the demands of the modern IT landscape by becoming a certified Kubernetes Cloud-Native Security Associate.

---

Cursusbeschrijving: Welkom bij de Kubernetes Cloud-Native Security Associate (KCSA) 1-daagse cursus, een uitgebreid programma dat is ontworpen om u de kennis en vaardigheden te verschaffen die nodig zijn om Kubernetes- en cloud-native omgevingen te beveiligen. Deze cursus is in lijn met de KCSA-certificering van de Linux Foundation en biedt een diepgaande verkenning van de wereld van beveiliging van containerorchestratie en best practices voor cloud-native beveiliging.

Cursusdoelen: Tegen het einde van deze cursus zullen deelnemers:

 1. Inleiding tot Kubernetes en Cloud-Native Security:

  • Het kritische belang van beveiliging in Kubernetes- en cloud-native ecosystemen begrijpen.
  • De beveiligingsuitdagingen en overwegingen verkennen in gecontaineriseerde omgevingen.
 2. Kubernetes Beveiligingsfundamenten:

  • Duik in de fundamentele beveiligingsconcepten binnen Kubernetes.
  • Verken Pod-beveiliging, netwerkbeleid en RBAC (Role-Based Access Control).
 3. Best Practices voor Containerbeveiliging:

  • Leren hoe containerimages, registers en runtime-omgevingen moeten worden beveiligd.
  • Implementeer best practices voor Docker-beveiliging.
 4. Harding van Kubernetes Clusters:

  • Ontdek technieken voor het beveiligen van het Kubernetes-control plane en worker nodes.
  • Implementeer beveiligingscontroles voor etcd, de Kubernetes API-server en kubelet.
 5. Identiteits- en Toegangsbeheer (IAM) in Kubernetes:

  • Verken Kubernetes RBAC en authenticatiemechanismen.
  • Implementeer gedetailleerde toegangscontrole voor gebruikers en services.
 6. Netwerkbeveiliging in Kubernetes:

  • Configureer netwerkbeleid om de communicatie tussen Pods te regelen.
  • Verken Service Mesh-technologieën voor verbeterde netwerkbeveiliging.
 7. Beveiligen van Kubernetes Workloads:

  • Implementeer best practices voor het beveiligen van applicaties, Pods en Services.
  • Begrijp beveiligingsoverwegingen voor stateful applicaties.
 8. Beveiligingsmonitoring en Incidentrespons:

  • Verken monitoringtools en -praktijken voor het identificeren van beveiligingsbedreigingen.
  • Ontwikkel een incidentresponsplan voor Kubernetes-omgevingen.
 9. Beveiligingsauditing en Compliance:

  • Leer hoe beveiligingsaudits en nalevingscontroles moeten worden uitgevoerd.
  • Begrijp Kubernetes-beveiligingsbenchmarks en -standaarden.
 10. Cloud-Native Beveiligingsecosysteem:

  • Krijg inzicht in het bredere landschap van cloud-native beveiliging, inclusief beveiliging van CI/CD, geheimbeheer en beveiliging van service mesh.
 11. Voorbereiding op de KCSA-certificering:

  • Bereid u voor op het KCSA-certificeringsexamen met een herziening van de examendoelstellingen en oefenvragen.
  • Ontvang begeleiding over examenlogistiek en hulpmiddelen voor een succesvolle certificeringsreis.

Deze intensieve ééndaagse KCSA-cursus zal u in staat stellen om Kubernetes- en cloud-native omgevingen effectief te beveiligen met de benodigde kennis en vaardigheden. Stem uw beveiligingsexpertise af op de eisen van het moderne IT-landschap door een gecertificeerde Kubernetes Cloud-Native Security Associate te worden.

Er zijn nog geen ervaringen.
 • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Kubernetes.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.