CROHO

Eén van de taken van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het registreren en publiceren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen, op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), opleidingsgegevens laten registreren in het CROHO. Deze registratie is:

  • een voorwaarde voor de bekostiging van opleidingen aan bekostigde instellingen
  • een vereiste voor de bepaling van het recht op studiefinanciering
  • een voorwaarde voor het verlenen van graden.

In 22 categorieën en 0 onderwerpen