Google Partner

Een Google Partner certificaat laat zien dat een Partner is geslaagd voor het Google AdWords examen en over de meest recente AdWords kennis beschikt. Google Partners zijn gecertificeerde personen die advertenties kunnen optimaliseren voor:

  • Search Advertising
  • Mobile Advertising
  • Video Advertising
  • Display Advertising
  • Shopping Advertising