NOGEPA erkende trainingen

Nogepa staat voor Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. In Nederland heet de vereniging van bedrijven die een vergunning hebben voor het opsporen en winnen van olie en gas in het Nederlandse deel van de Noordzee NOGEPA. NOGEPA definieert de veiligheidsnormen van de operaties en bijbehorende veiligheidstrainingen.Wat is een Nogepa gecertificeerde training?

Om opleidingen gerelateerd aan de offshore industrie te mogen geven, moet een trainingscentrum gecertificeerd worden door NOGEPA. Het werk in de offshore industrie is vaak niet zonder gevaren en omdat er vaak op open zee wordt gewerkt, is de juiste medische training en veiligheidstraining van groot belang. De hulpdiensten doen er immers aanzienlijk langer over om de plaats van een calamiteit te bereiken, dan wanneer dit op het vasteland plaatsvindt. NOGEPA controleert of de trainingscentra voldoen aan de juiste eisen met betrekking tot het verstrekken van de verschillende opleidingen. Opleiders en trainingen met het NOGEPA logo zijn NOGEPA gecertificeerd.