NVNLP

De Nederlandse Vereniging voor NLP heeft als doel de kennis over en kwaliteit van NLP te bevorderen. Zij vormt een platform waar beoefenaars en geïnteresseerden van NLP in Nederland en België elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. De NVNLP bevordert de professionele toepassing van NLP in een groeiend scala aan toepassingsgebieden en is het aanspreekpunt voor een brede markt op gebied van NLP. De vereniging organiseert voor haar leden bijeenkomsten, geeft INzicht, het tijdschrift voor NLP, uit en ondersteunt werkgroepen, intervisiegroepen en kennisnetwerken. Daarnaast wordt elk jaar een NLP-Voorjaarscongres en een NLP-Najaarscongres georganiseerd. Het bestuur van de vereniging organiseert jaarlijks twee ledenvergaderingen waar samen met kerngroepleden actief aan de besluitvorming van de NVNLP deelgenomen wordt. In samenwerking met de erkende NLP-opleidingsinstituten en de Algemene Ledenvergadering heeft de NVNLP een NLP-kwaliteitslabel ontwikkeld en ziet zij toe op de naleving van hieraan verbonden kwaliteitseisen.

In 22 categorieën en 2 onderwerpen