Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals

Tijdsduur
Logo van Langhenkel-Talenter Academie

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Algemeen

De Participatiewet (PW) is het vangnet van de sociale zekerheid. Mede door de re-integratiedoelstelling van de PW, komen steeds meer (nieuwe) medewerkers met de deze wet in aanraking.

Sinds jaar en dag verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies de zevendaagse Starterscursus Participatiewet voor nieuwe medewerkers bij gemeenten. In deze starterscursus ligt de nadruk vooral op de regelgeving omtrent het vaststellen van het recht op bijstand. Speciaal voor re-integratieprofessionals hebben wij een verkorte variant van deze Starterscursus ontwikkeld: de Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals. We gaan minder diep in op de regels met betrekking tot de vaststel…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Algemeen

De Participatiewet (PW) is het vangnet van de sociale zekerheid. Mede door de re-integratiedoelstelling van de PW, komen steeds meer (nieuwe) medewerkers met de deze wet in aanraking.

Sinds jaar en dag verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies de zevendaagse Starterscursus Participatiewet voor nieuwe medewerkers bij gemeenten. In deze starterscursus ligt de nadruk vooral op de regelgeving omtrent het vaststellen van het recht op bijstand. Speciaal voor re-integratieprofessionals hebben wij een verkorte variant van deze Starterscursus ontwikkeld: de Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals. We gaan minder diep in op de regels met betrekking tot de vaststelling van de uitkering, maar geven een volledig beeld van de kaders en zoomen met name in op de onderdelen die betrekking hebben op re-integratie.

Inhoud

De cursus start met een korte schets van de geschiedenis van de PW en haar plaats op de sociale zekerheidskaart, waarna tot de inhoudelijke behandeling van de wet wordt overgegaan. In dit kader passeren onderwerpen de revue als:

 • de opzet en indeling van de PW;
 • het begrippenkader;
 • de verschillende leefvormen en bijbehorende bijstandsnormen;
 • de opbouw van de uitkering;
 • het onderscheid tussen algemene en (categoriale) bijzondere bijstand;
 • het minimabeleid;
 • de vermogensvaststelling en hoe om te gaan met vermogensmutaties;
 • fiscale regels en het effect hiervan op de PW-uitkering;
 • beëindiging, herziening, terug- en invordering en bijstandsverhaal (op hoofdlijnen);
 • de boete;
 • handhaving;
 • rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigde en van de uitvoerende organisatie;
 • het doel en de reikwijdte van het re-integratiegedeelte van de Participatiewet;
 • de instrumenten uit de Participatiewet op een rij (van participatiebanen, de tegenprestatie en premies tot garantiebanen en beschut werken);
 • de rol van de 35 arbeidsmarktregio’s;
 • loonkostensubsidies en het bepalen van de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt;
 • de gevolgen van het schenden van de arbeidsverplichtingen: het opleggen van maatregelen;
 • de gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van de PW-uitkering;
 • te maken keuzes in de gemeentelijke re-integratiebenadering;
 • het doelgroepenregister nader bekeken;
 • de banenafspraak;
 • de werking van de Quotumwet;
 • de juridische positie van de werkgever.

Daarnaast bespreken we op grote hoofdlijnen de meest relevante voorliggende voorzieningen en de overige wetten en regels die van invloed zijn op re-integratie ingevolge de PW. Hierbij komen onder andere aan de orde de Wajong, WW, IOW, WIA, ZW, Wulbz, TW, AOW, Anw, IOAW en IOAZ.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het re-integreren van mensen met een bijstandsuitkering.

Doel

Het doel van de Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals is om de deelnemers vertrouwd te maken met de kaders van de PW die van belang zijn voor een re-integratieprofessional. De deelnemers wordt een gedegen basis geboden van waaruit zij hun werkzaamheden kunnen (gaan) verrichten.

Duur

4 dagen

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)