thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

Merlijn: 81 producten

MERLIJN (1993) dé conflicthanteringsspecialist is een familiebedrijf. Merlijn verzorgt al bijna 30 jaar trainingen voor overheden en grote en kleine profit-organisaties.  Merlijn is een van de grootste instituten van Nederland in haar specialismen, mediation en ons unieke triagemodel / integraal conflictmanagement (conflictpreventie, -begeleiding, -bemiddeling en -oplossing) en medezeggenschap. W…

Bekijk Merlijn

check_box_outline_blank

Basisopleiding Mediation ‘Tegenpartij of conflictpartner’

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
placeMaandag 22 augustus 2022 in Landgoed Huize Bergen en 5 andere datums

Mediation is een uitermate intrigerend, veelzijdig en uitdagend vak. Een vak dat intensief van A tot Z geleerd en geoefend moet worden. De …

check_box_outline_blank

Ambtelijk horen; attitude- en vaardigheidstraining voor leden van (ambtelijke) bezwarencommissies

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
placeDinsdag 4 oktober 2022 in Landgoed Huize Bergen

Verdieping attitude en vaardigheden als hoorzitter: structuur hoorzitting, krachtige introductie, omgaan met emoties en weerstanden, LSD (l…

check_box_outline_blank

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

Het werk van een vertrouwenspersoon (VP) blijft zelden binnen de grenzen van een domein, maar bevat meestal zowel elementen van ongewenste …

check_box_outline_blank

Focus op assessment

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven) en gebruik te kunnen maken van toevoegingen (Raad van …

check_box_outline_blank

Familieopstellingen – leer systemisch werken

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

We hebben allemaal ouders en een familie waaruit we voortkomen en waarmee we onveranderlijk verbonden zijn.We volgen vaak onbewust de patro…

check_box_outline_blank

Basisopleiding tot conflictcoach

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

Conflicten zijn een onvermijdelijk onderdeel van menselijke interactie. Heel vaak komen partijen zelf niet uit hun conflict. Het is dan wen…

check_box_outline_blank

Een nadere kijk op polarisatie, radicalisering en discriminatie - Effectieve aanpak van o.a. radicalisering

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

In deze training maakt u kennis met visies op het ontstaan van polarisatie en met mogelijkheden van beïnvloeding om maatschappelijke onrust…

check_box_outline_blank

Toepassen van Mediationvaardigheden

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

Toepassen van mediationvaardigheden wordt onder meer gevolgd door: Medewerkers in overheidsorganisaties die te maken krijgen met klachten en…

check_box_outline_blank

Pleiten voor rechterlijke instanties 2-daagse

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

In deze training worden alle facetten van het schrijven en houden van een goed betoog, nadat een bezwaarschrift is ingediend, behandeld. De…

check_box_outline_blank

Klantgericht schrijven van brieven en e-mails

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

Het taalgebruik van een tekst kan onderwerp zijn van eindeloze discussies. Wat de een, een geslaagd betoog vindt, vindt de ander ‘wollig’ of…

check_box_outline_blank

Overtuigend & Helder schrijven

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

Overtuigend en Helder Schrijven wordt onder meer gevolgd door: Iedereen die teksten moet schrijven, waar anderen echt kennis van moeten neme…

check_box_outline_blank

Keukentafelgesprek – In gesprek met de aanvrager

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

Overheidsinstanties maken steeds meer gebruik van de methodiek van het zogenaamde “keukentafelgesprek”. In plaats van een aanvraag van een …

check_box_outline_blank

Resultaatgericht Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

Veel leidinggevenden vinden functioneringsgesprekken lastig. Toch is dit een onmisbaarinstrument voor iedere organisatie met personeel. Een…

check_box_outline_blank

Omgaan met emoties en weerstanden

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
place's-Hertogenbosch, Den Haag en 3 andere regio's

In iedere interactie kunnen emoties en weerstanden een rol spelen. Dat kan al bij het geven van een opdracht aan een medewerker, bij een di…

check_box_outline_blank

Mindfulness in Medezeggenschap

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
placeWoensdag 23 november 2022 in Landgoed Huize Bergen te Vught en 1 andere datum

In de medische wereld wordt MBSR (mindfulness based stress reduction) reeds lang met succes toegepast. Tijdige inzet van mindfulness leidt …