Opleiding tot consulent werk & inkomen

Tijdsduur
Logo van Langhenkel-Talenter Academie

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Het werk

Een consulent werk & inkomen bij een gemeentelijke organisatie heeft afwisselend werk. Hij/zij handelt aanvragen af in het kader van de Participatiewet (PW) en aanverwante regelgeving. Daarnaast voert de consulent recht- en doelmatigheidsonderzoeken uit en geeft hij/zij advies inzake lopende uitkeringen of de beëindiging daarvan. Hij/zij is het directe aanspreekpunt van een groot aantal burgers, werkt vaak onder moeilijke omstandigheden (hoge werkdruk, achterstanden), voert gesprekken – waaronder ‘slechtnieuwsgesprekken’ – en verricht diverse administratief-juridische werkzaamheden, zoals het opstellen van rapportages en beschikkingen.

Deze voltijds opleiding geeft de deelnemers e…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: WMO Consulent, Maatschappelijk werker, Maatschappelijke Zorg, Jeugdwet en Jeugdconsulent.

Het werk

Een consulent werk & inkomen bij een gemeentelijke organisatie heeft afwisselend werk. Hij/zij handelt aanvragen af in het kader van de Participatiewet (PW) en aanverwante regelgeving. Daarnaast voert de consulent recht- en doelmatigheidsonderzoeken uit en geeft hij/zij advies inzake lopende uitkeringen of de beëindiging daarvan. Hij/zij is het directe aanspreekpunt van een groot aantal burgers, werkt vaak onder moeilijke omstandigheden (hoge werkdruk, achterstanden), voert gesprekken – waaronder ‘slechtnieuwsgesprekken’ – en verricht diverse administratief-juridische werkzaamheden, zoals het opstellen van rapportages en beschikkingen.

Deze voltijds opleiding geeft de deelnemers een gedegen basis om als consulent werk & inkomen aan de slag te gaan.

Doelgroep

De Opleiding tot consulent werk & inkomen is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en/of vaardigheden beschikken, die voor een adequate uitvoering van de functie van consulent werk & inkomen nodig zijn. Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Deelnemers die bij Langhenkel-Talenter in dienst komen
De opleiding is enerzijds bedoeld voor deelnemers die – bij gebleken geschiktheid – aansluitend een dienstverband krijgen bij Langhenkel-Talenter (Traineeship Consulent werk & inkomen). Daarvoor moet men uiteraard onze sollicitatieprocedure doorlopen. Meer informatie over onze vacatures vindt u hier. De deelnemers die bij Langhenkel-Talenter in dienst treden volgen de gehele opleiding, inclusief de optionele modules. Aansluitend doorlopen zij bij een gemeentelijke afdeling werk & inkomen gedurende circa zes weken het praktijkgedeelte van hun traineeship.

Deelnemers die niet bij Langhenkel-Talenter in dienst komen
Daarnaast staat de opleiding open voor deelnemers die geen dienstverband wensen bij Langhenkel-Talenter. Deze deelnemers kunnen zich aanmelden voor deze opleiding via de link boven aan deze pagina. Zij kunnen zelf aangeven of zij enkel deelnemen aan reguliere modules of dat zij ook deel willen nemen aan de optionele modules. De prijzen van de optionele modules zijn hieronder opgenomen. Wanneer een cursist enkel losse modules wenst te volgen, dan maken wij hiervoor graag een aparte prijsopgave. Indien u hier meer informatie over wenst, dan kunt u mailen naar opleidingen@langhenkel.nl.

Doel

De Opleiding tot consulent werk & inkomen is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop ervan voldoende kennis en inzicht hebben verworven over en in de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie van consulent werk & inkomen te kunnen uitoefenen. Daarnaast worden de deelnemers getraind op het gebied van communicatievaardigheden en fraudealertheid, waardoor zij op een adequate wijze gesprekken met belanghebbenden kunnen voeren. Tenslotte zijn de deelnemers na afloop in staat om goede, juridisch correcte rapportages en beschikkingen op te stellen. Door de wijze van presentatie van de leerstof in combinatie met de uit te werken (huiswerk)opdrachten, zijn de deelnemers in staat de verworven kennis en vaardigheden snel in de praktijk toe te passen.

Duur

De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte van vier aaneensluitende weken (voltijds dagopleiding), gevolgd door een optionele praktijkweek bij de fictieve afdeling werk & inkomen van de ‘Gemeente Langhenkel-Talenter’. Na afloop van de opleiding vindt er een aantal terugkomdagen plaats.

Docenten

Het team van docenten bestaat voornamelijk uit specialisten die werkzaam zijn bij Langhenkel Opleiding, Training & Advies. Zij beschikken over ruime ervaring met de uitvoering van de PW en het verzorgen van opleidingen en trainingen voor overheidsinstellingen en eigen medewerkers.

De opbouw

Het theoretische gedeelte van de opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 15 dagen, verspreid over vier weken. Naast de theorie worden veel praktijkgerichte opdrachten gemaakt en besproken. In het midden van de opleiding wordt een tussentoets afgenomen in de vorm van een aantal rapportageopdrachten. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een eindtoets. Indien hier een onvoldoende voor wordt gescoord, volgt een herkansing (bij de prijs inbegrepen). Tijdens de opleiding worden de deelnemers zo veel mogelijk individueel begeleid. Indien de opleiding met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Module 1: Participatiewet (6 dagen)
De deelnemers leren de grondslagen, doelstellingen en inhoud van de PW kennen en hanteren, zoals het vaststellen of er recht bestaat, het bepalen van de vorm en hoogte van de uitkering, het afstemmings- of maatregelenbeleid, de boete, het toepassen van de gemeentelijke verordeningen en de vermogensvaststelling. Ook de opbouw van de uitkering en het korten van inkomsten komen hierbij aan de orde. Daarnaast maken de deelnemers kennis met de bijzondere bijstand en leren ze meer over het werken bij een gemeentelijke overheid.

Module 2: Voorliggende voorzieningen (1 dag)
In deze module wordt aandacht besteed aan de meest relevante voorliggende voorzieningen en overige wet- en regelgeving, voor zover die van invloed zijn op de uitvoering van de PW. Hierbij komen onder andere de WW, WIA, ZW, TW, AOW, Anw, IO(A)W en IOAZ aan de orde.

Module 3: Algemene wet bestuursrecht, rapportages en beschikkingen (1 dag)
Een van de activiteiten van consulenten werk & inkomen is het opstellen van rapportages en beschikkingen. Daarvoor is niet alleen een goede schrijfvaardigheid vereist, maar tevens kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): de basis van al het bestuursrechtelijke handelen. Tijdens deze module besteden we aandacht aan de onderdelen van de Awb die relevant zijn voor consulenten en aan de kaders die gelden bij het opstellen van rapportages en beschikkingen.

Module 4: Fraudealertheid (1 dag)
Misbruik van de Participatiewet moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Het kan de gemeente veel geld kosten en tast het maatschappelijke draagvlak voor het sociale zekerheidsstelsel aan. Om misbruik tegen te gaan, is het signaleren, opsporen en aanpakken van fraude van essentieel belang. Een prangende vraag hierbij is: hoe doe je dat in de praktijk? In dit onderdeel krijgen de deelnemers handvatten om tijdig (mogelijke) fraude te onderkennen en daarop actie te ondernemen, om zo te voorkomen dat ten onrechte een (te hoge) uitkering wordt uitbetaald. Tijdige signalering voorkomt immers langdurig misbruik en tijdrovende herstelprocedures.

Module 5: Communicatievaardigheden: gesprekstechnieken en sturen op zelfsturing (2 dagen)
Een consulent werk & inkomen voert vele gesprekken met mensen met een participatiebelemmering. In deze module worden de elementaire gesprekstechnieken bijgebracht. Naast behandeling van de theorie, spelen de deelnemers onder begeleiding van een professionele trainer diverse rollenspelen die worden nabesproken. Het gaat hierbij naast basale technieken, onder andere om het omgaan met weerstand, motiveren, stimuleren en het sturen op zelfsturing, waarbij het bevorderen van de eigen kracht van de werkzoekende centraal staat. Tijdens de tweede trainingsdag zetten wij naast de trainer ook een acteur in.

Module 6: Huiswerkbespreking en praktijkopdrachten (3 dagen)
Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers enkele huiswerkopdrachten mee, die de betreffende docent voorzien van commentaar aan de cursisten retourneert. De betreffende huiswerkopdrachten worden tijdens deze module uitgebreid behandeld. Daarnaast gaan we aan de hand van praktijkcasussen dieper in op bepaalde onderdelen van de PW, rapporteren en beschikken en aanverwante wet- en regelgeving.

Module 7: Tussentoets (0,5 dag)

Module 8: Eindtoets (0,5 dag)

Eindtermen

Na afloop van de opleiding is de deelnemer minimaal in staat om zelfstandig:

 • een aanvraag levensonderhoud af te handelen;
 • een aanvraag bijzondere bijstand af te handelen;
 • een heronderzoek rechtmatigheid te verrichten;
 • toepassing te geven aan de minimaregelingen;
 • een doelmatigheidsintake te doen;
 • toepassing te geven aan de afstemmingsverordening.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een aantal cursusmappen en de volgende uitgaven van Langhenkel-Talenter:

 • Handboek Participatiewet;
 • Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht;
 • Zakboek Bijstand en Belastingen;
 • Uitsprakenbundel bestuursrecht;
 • Zakboek zorg.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)